________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
U subotu 4. studenog, sukladno odluci Nacionalnog odbora Mladeži HDZ-a održana je Izborna skuština Mladeži HDZ-a Dugo Selo, te je izabrano novo vodstvo s mandatom od dvije godine, stoji u obavijesti na Facebook stranici HDZ-a Dugo Selo. 
Za predsjednika Mladeži HDZ-a Dugo Selo izabran je Zvonimir Mamić, a novoizabrani članovi Gradskog odbora Mladeži su: Ivana Martinović, Filip Filipović, Antonio Šuker, Martina Roso, Marijan Debeljak, Tino Debeljak i Filip Šiljeg.
Također je izabran i Nadzorni odbor koji čine: Ivan Sertić, Goran Kovačić i Franjo Gegić. Dugoselski HDZ navodi da je "Mladež HDZ-a najaktivnija organizacija mladeži koja djeluje na području grada Dugog Sela".