________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Na zatvorenome dijelu današnje, 251. sjednice Vlade Republike Hrvatske Nadzornom odboru društva Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. (HROTE) predloženo je imenovanje Darjana Budimira, dosadašnjeg zamjenika na ovoj sjednici smijenjenog direktora Borisa Abramovića, za direktora toga društva, do imenovanja direktora putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci, priopćila je Vlada RH.

Darjan Budimir je Dugoselac, član HDZ-a, vijećnik u dugoselskom Gradskom vijeću. Bio je kandidat za gradonačelnika 2017. godine, a obnašao je dužnost predsjednika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela od 2017. do 2021. godine.