Na danas održanoj 6. redovnoj sjednici Gradskog vijeća, dugoselski vijećnici popunili su aktualac brojnim pitanjima. Sjednicu je vodio predsjednik Vijeća Siniša Kljajić, na pitanja je odgovarala zamjenica gradonačelnika Jasminka Kokot Bambić, ravnatelji gradskih ustanova i tvrtki te stručne službe Grada, ponajviše iz domene komunalne infrastrukture i financija. 

Projekt treće osnovne škole ide u izmjenu projektne dokumentacije zbog prilagodbe standardu jednosmjenskog rada, nedavno je održan sastanak u Zagrebačkoj županiji koja financira izradu glavnog projekta i želi ga prijaviti na projekt oporavka, odgovorio je pročelnik Odjela za stambenu izgradnju Marijo Vinko na prvo pitanje vijećnice Zvjezdane Jambrečec o izgradnji ove prijeko potrebne škole u Dugom Selu. Raspis ide u prvoj polovici sljedeće godine, škola je predviđena u Prostornom planu. Bit će potrebno česticu prenijeti u vlasništvo Županije. Pitanje o zemljištu za školu, koja će se graditi Lukarišću, imala je Kristina Jelečki. Neki su građani dobili obavijest Grada o otkupljivanju čestica, nju zanima zašto treba još 10000 m2 na već postojećih 15000 m2. Razlog je upravo standard cjelodnevnog rada ustanove,  pokrenut je postupak parcelacije za 6000 m2. Taj je prostor predviđen samo za gradnju osnovne škole i ne smanjuje se vrijednost zemljišta. Što se tiče pristupnih cesta i druge prometne infrastrukture, izvršene su osnovne pripreme, kazao je Vinko. Nije problem javno prezentirati projekt škole, napravljen je prije tri godine, dobivena je lokacijska dozvola no slijedi izmjena projekta. Jelečki je odgovore zatražila i pisanim putem. Domobranska će se asfaltirati poslije Svih svetih, onda slijedi izrada dokumentacije za nogostup, rečeno je vijećnici Jambrečec.

Kod projekta nogostupa u Huzanićevoj odvodnja čini veći dio projekta i ona bi se trebala distribuirati na više mjesta kako bi se kvalitetnije, brže i jeftinije napravio nogostup. Sljedeće godine bit će gotova projektna dokumentacija, zbog zahtjevnog obuhvata izgradnja će se podijeliti u faze, odgovorio je Vinko Jelečki koja je podsjetila na prometnu (ne)sigurnost pješaka posebice djece-školaraca.

U planu je otvaranje još jedne ordinacije obiteljske medicine dugoselske ispostave DZ-a, postoji mogućnost dislokacije u Velikoj Ostrni. O tome je vijećnike informirala zamjenica gradonačelnika Jasminka Kokot Bambić na pitanje Krune Blažinovića. Predstavnici Grada, voditeljica dugoselskog DZ-a dr. Sunčana Žuteković te predstavnici Mjesnih odbora Velika Ostrna, Mala Ostrna i Andrilovec održali su sastanak na kojem je dogovoreno kako će se krenuti s prvim pripremnim koracima prema realizaciji. Mrežu zdravstvene zaštite definira Ministarstvo zdravstva u korelaciji s HZZO-om i, dok se ne zatraži proširenje mreže, ima mjesta za jednu ordinaciju na prostoru koji spada pod lokaciju Dugo Selo. Minimalan broj pacijenata koji bi trebali gravitirati prema mogućoj ostrnjanskoj lokaciji je 1 275. Kako bi se dobila povratna informacija građana o potrebi i želji dostupnosti zdravstvene zaštite na tom području putem ankete iznaći će se efikasan način prikupljanja podataka odnosno dogovoriti tehničke karakteristike o anketnom listiću i načinu provođenja anketiranja. Također, Grad je taj koji će osigurati prostor za ordinaciju, bilo da se radi o najmu ili gradnji.

Dugo Selo je ove godine prvi put uvršteno u finale izbora najboljih srednjih gradova za gospodarstvo kojim su obuhvaćene sredine s najmanje 10.000 i najviše 35.000 stanovnika. Na to je ukazao vijećnik Zlatko Matacun dok je više o tome pojasnio pročelnik odjela za financije Dean Dragičević. U četiri promatrana ekonomska kriterija Dugo Selo ima jedan do deset najboljih pokazatelja među srednjim gradovima. Riječ je o pokrivenosti gradskih rashoda prihodima od 105 posto, udjelu poreznih prihoda u ukupnim prihodima grada od 59 posto, efikasnosti gradske uprave (2,7 milijuna kuna prihoda po zaposlenome) i prosječnome iznosu bruto plaće zaposlenih građana od 582.000 kuna. Pobjednik je Sv.Nedelja, proglašenje je održano u Novom Vinodolskom. Vijećniku Borisu Saviću rečeno je kako ove godine idu nogostupi u I.G.Kovačića i Ivice Lovretića. On je pohvalio rad MO-ova Dugo Selo Jug i Kopčevec, a vezano za proširenje dječjih igrališta na tom području s obzirom na povećanje broja stanovništa i samim time sve više djece. Pump truck staza je u fazi javne nabave, za jedno mjesec dana odabrat će se izvođač radova. Započeo je projekt izgradnje sportske dvorane u Dječjem vrtiću, uveden je izvođač radova, radovi će trajati 120 dana, ovisno o vremenskim prilikama, rekla je zamjenica gradonačelnika Kreši Cvijanoviću.

Ivan Gereci uputio je kritiku zbog nedobivanja pisanih odgovora. Zašto je došlo do promjene regulacije prometa u Radničkoj ulici gdje je, kako je kazao, jedan poslovni subjekt inicirao promjenu kako bi prometovati mogla vozila teške tonaže, a za to nema mogućnosti. Građani su podnijeli prijavu USKOK-u te je pitao jesu li gradonačelnik i neki djelatnici pod prismotrom. Nema saznanja da je netko pod prismotrom, odgovorila je zamjenica gradonačelnika Kokot Bambić. Željeli su zabraniti tvrtki da dostavlja robu, nije se suzila ulica i nije opravdana intencija da se zabrani rad toj tvrtki, dodao je pročelnik Vinko.

U borbi protiv COVID-19 u DV Dugo Selo provode se sve mjere i upute HZJZ-a i u suradnji s epidemiološkom službom, pojasnila je ravnateljica vrtića Draženka Sesan koja, suprotno Gerecijevoj informaciji, nema saznanja da je protiv ustanove i nje pokrenut ikakav postupak. Ako u vrtiću primijete promjenu zdravstvenog stanja, dijete se izolira i obavještavaju se roditelji, a onda i epidemiolog. Ako se to dogodi doma ili preko vikenda treba javiti roditelj odgojitelju u skupini, na osnovu toga vrtić dalje postupa. Odluku o samoizolaciji donosi epidemiolog.

Postoji li plan za uređenje Arkusovog trga, koji je u gradskom vlasništvu dok njegova derutnost utječe na privatno vlasništvo odnosno hoće li Grad biti financijski odgovoran za štetu, zanimalo je Mihaela Pintera. Pročelnik Vinko se nada kako do toga neće doći iako problem postoji već godinama s garažama ispod trga. Potrebno je osigurati sredstva za uređenje te ne osporava da se trg mora urediti. Istekla je građevinska dozvola, treba napraviti hidroizolaciju, novo popločenje, išla bi pergola, dječje igralište, naveo je. Može se vršiti pritisak i očitovanje sportske udruge, financirane iz gradske kase odnosno Zajednice športskih udruga, o svrhovitosti i ispravnosti neke odluke, odgovorila je v.d. pročelnice Zvjezdane Budor Klarić. Kako se čulo od vijećnika, riječ je o prijevozu na natjecanja, koja unatoč osiguranim sredstvima ZŠU-a plaćaju roditelji. Treba vidjeti o kojoj se vrsti natjecanja radi – redovnom natjecanju ili pak, prijateljskoj utakmici, dodala je zamjenica gradonačelnika.

Nezadovoljstvo zbog nedobivanja odgovora izrazio je i vijećnik Darjan Budimir. I on se osvrnuo na nominaciju Grada za gospodarsku nagradu rekavši kako su poduzetnici i obrtnici ostali zatečeni tom viješću. Također, nema niti jednog predloženog za ovogodišnje nagrade i priznanja. Grad ne plaća ništa portalima koji su sudjelovali u nominaciji, rekao mu je Dragičević. Za obilaznicu je predan idejni projekt za lokacijsku dozvolu, obilaznica je na dnevnom redu Vlade RH, informirala je zamjenica gradonačelnika.

Pisani odgovor o spomeniku dr.Franji Tuđmanu vijećnik Pave Vukelić dobit će na sljedećoj sjednici.

Na kraju aktualca svoja je dva pitanja postavio predsjednik Gradskog vijeća Siniša Kljajić temeljem pitanja građana iz istočnog dijela grada. U Omladinskoj ulici u Ostrni ne funkcionira hidrantska mreža, vatrogasci se njome ne mogu služiti zbog krajnje loše tehničke izvedbe, a što predstavlja problem u slučaju ugroze. Radi se o županijskoj cesti i nadležnosti ViO ZŽ, nadležni su upozoreni, to do tehničkog pregleda i uporabne dozvole mora biti riješeno. Za javni gradski prijevoz, kojeg u tom području nema, pročelnik Vinko je rekao kako se, kad je funkcionirao, vozio jedan čovjek u autobusu. Trgovačko društvo Integrirani prijevoz Zagreb radi analizu za uvođenje gradskog prijevoza, išao bi uz sufinanciranje grada.amš

  • f1f1
  • f2f2
  • f3f3
  • f4f4
  • f5f5