________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

U tijeku je javni poziv Grada Dugog Sela za sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i pojedincima za 2024. godinu.

 

Prema uvjetima ovog programa, mlade obitelji s djecom imaju pravo na mjesečnu potporu od 180 eura, dok mlade osobe ili obitelji bez djece imaju pravo na potporu od 120 eura mjesečno. Maksimalni iznos potpore iznosi 2.160 eura za obitelji s djecom i 1.440 eura za mlade osobe ili obitelji bez djece u razdoblju od 1. prosinca 2023. do 31. prosinca 2024. godine.

Javni poziv je otvoren od 08. studenog 2023. godine i dostupan je na internetskim stranicama Grada Dugo Selo (https://dugoselo.hr/). Rok za podnošenje prijava je zaključno 30. studenog 2023. do 14:00 sati.

Prijave se mogu dostaviti putem preporučene pošte ili osobno u Pisarnicu Grada Dugo Selo od 08:00 do 14:00 sati, najkasnije do 30. studenog 2023. godine.

Grad Dugo Selo kontinuirano podržava mlade kroz različite programe. U 2023. godini, Grad je osigurao gotovo 5 milijuna EUR za programe usmjerene na djecu i mlade, što obuhvaća podršku predškolskom odgoju, obrazovanju, socijalnoj skrbi, kulturi te programima udruga koje okupljaju djecu i mlade.

Za dodatne informacije i detalje o prijavnom postupku, molimo posjetite internetsku stranicu Grada Dugo Selo ili se obratite Pisarnici Grada.