Na današnjoj sjednici Odbora, a prije najavljene sjednice Gradskog vijeća Grada Dugog Sela najavljene ovog petak, 9. srpnja, razmotreni su prijedlozi prvih izmjena i dopuna programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2021. godinu, programa javnih potreba u kulturi za ovu godinu te programa javnih potreba u sportu za ovu godinu.

Pod predsjedavanjem Renate Jelečki današnjoj sjednici Odbora prisustvovali su i predsjednik Gradskog vijeća Grada Dugog Sela Siniša Kljajić, zamjenica gradonačelnika Jasminka Kokot Bambić te v.d. pročelnice za društvene djelatnosti Zvjezdana Budor Klarić koja je ujedno prezentirala prijedloge rebalansa.

Kako je navela u programu javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju povećava se iznos za redovni rad DV Dugo Selo za 120.000 kuna, te dodatnih 30.000 kuna za projektiranje DV Velika Ostrna. Za ostale programe planirano je smanjene od 52.000 kuna te smanjenje od planiranih 80.000 kuna za otvaranje Poliklinike SUVAG u Dugom Selu. U dijelu školstva za financiranje dodatnih potreba (produženi boravak, dodatni prijevoz, itd.) dodatnih 10.000 kuna, za izgradnju III. OŠ planirano je smanjenje ukupnih sredstava koja iznose 135.000 kuna, dok je za redovan rad Glazbene škole Dugo Selo planirano povećanje za 103.200 kuna. Ukupna planirana sredstva ovim rebalansom se bitno ne mijenjaju, odnosno s planiranih 27.317.487 kuna smanjuje su za 0,01 posto.

Program javnih potreba u kulturi s planiranih 17.720.000 kuna rebalansom se smanjuje na 12.125.500 kuna, odnosno 31,61 posto manje. Kako je istaknula Budor Klarić na ovu razliku najviše je utjecalo smanjenje planiranih sredstava za realizaciju projekta Kulturni centar za posjetitelje s obzirom na procjenu započetih radova za rekonstrukciji koji se neće u potpunosti završiti do kraja ove, već sljedeće godine. Na razliku utječe i povećanje planiranih sredstva za redovnu djelatnost POU te za redovnu djelatnost Gradske knjižnice.

Program javnih potreba u sportu s planiranih 6.080.000 kuna prihoda povećava za 0,99% posto odnosno na 6.132.500 kuna. Kako je objasnila Budor Klarić program se mijenja u dijelu planiranih sredstava za Rekreacijski centar Puhovo, 10.000 kuna te se za 50.000 kuna povećala sredstva za pomoćno nogometno igralište NK Selo. Dogradonačelnica Kokot Bambić navela je da su potrebna veća sredstva za novo nogometno igralište s umjetnom travom jer su povećani troškovi održavanja, dok će se projekt Rekreacijskog centra Puhovo aplicirati za sredstva putem programa ruralnog razvoja. Na sve programe članovi Odbora su dali pozitivno mišljenje.

Na istoj sjednici usvojena je nova odluka o pravima i pomoćima u sustavu socijalne skrbi koja pokriva sva prava vezana uz socijalnu skrb, kao što je pravo na naknadu za troškove stanovanja, na troškove ogrjeva, na jednokratnu novčanu naknadu, jednokratna pomoć umirovljenicima povodom Božića i Uskrsa, itd.

Članica Obora Romana Pejčić predložila je na kraju da se razmotri prijedlog stipendiranja ili poticanja logopeda kojih na tržištu rada kronično nedostaje, što su i ostali članovi podržali. Prijedlog člana Odbora Romana Simića da se održi zaseban sastanak na temu analize stanja kulturnih sadržaja u gradu uz projekcije za sljedeće razdoblje, također je prihvaćen, a sastanka bi se održao krajem kolovoza. A prijedlog člana Ante Hercega da se knjižni fundus Gradske knjižnice proširi i na studentsku građu dogradonačelnica je komentirala kako trenutno niti kadrovski, a niti prostorno to nije moguće, već se moći riješiti budućom novo Gradskom knjižnicom koja je u planu.

I.G.O.