________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća pod predsjedavanjem Krune Blažinovića prihvatio je jednoglasno na svojoj današnjoj sjednici prijedlog Javnog poziva za isticanje kandidature za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Dugog Sela te će se uputiti Gradskom vijeću na usvajanje. Sjednici su nazočili dogradonačelnica Jasminka Kokot Bambić i pročelnik za pravne poslove, društvene djelatnosti i protokol Boris Savić koji je pojasnio zakonom utvrđene kriterije, kvalifikacije i ograničenja navedena u Javnom pozivu za novi saziv Savjeta. „Pozivaju se sve udruge da predlože svoje kandidate kako se ne bi dogodio slučaj Savjeta Zagrebačke županije i ponavljanja javnog poziva upravo zbog nedovoljnog broja prijava kandidata“, poručio je pročelnik Savić. 

 

Podsjećamo, Savjet broji sedam članova,  biraju se i njihovi zamjenici koji, u slučaju spriječenosti ili odsutnosti člana, imaju sva prava i obveze člana. Kandidature podnose udruge, koje sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima su opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, podmladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih od najmanje 30 mladih da podnesu kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Dugog Sela. Osobe koje se kandidiraju u Savjet mladih moraju imati prebivalište na području grada Dugog Sela te su u dobi od 15 do navršenih 30 godina. 

Kandidatura se podnosi na propisanoj prijavnici objavljenoj na mrežnim stranicama Grada Dugog Sela: www.dugoselo.hr te se dostavlja na adresu: Gradsko vijeće Grada Dugog Sela, Odbor za izbor i imenovanja, Dugo Selo, Ulica Josipa Zorića 1. Rok za isticanje kandidatura je trideset dana od dana objave poziva na mrežnim stranicama Grada Dugog Sela.

Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Dugog Sela obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava, sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih kandidatura. Izvješća o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura dostavljaju se Gradskom vijeću te se objavljuju na web stranici Grada Dugog Sela. Gradsko vijeće Grada Dugog Sela na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja o izvješću o provjeri formalnih uvjeta i s popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih.