Današnja „maratonska“ 7. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela od čak 33 točke dnevnog reda započela je Aktualni satom predsjednika u ostavci Siniše Kljajića, u nazočnosti gradonačelnika Nenada Paniana, njegove zamjenice Jasminke Kokot Bambić te svih gradskih vijećnika, pročelnika i djelatnika Gradske uprave.

Svojim pitanjima Aktualac je otvorio vijećnik Darjan Budimir kojeg je zanimalo hoće li radovi na sanaciji nogostupa i kolnika nakon završenih radova RVS-a, a koji su u tijeku na širem području grada, posebice u centru, biti kvalitetno izvedeni i u skladu sa strukom. Gradonačelnik navodi kako je postojao drugi plan uređenja u centru, no nakon sagledavanja situacije riješeno je da investitor VIOZŽ vrati u prvobitno stanje. „Inače naš je plan nakon izgradnje KIC-a bio urediti pločnik centra od Osječke s novim rubnjacima i kockama“, rekao je gradonačelnik, dodaje također da sve sanacije financira investitor, osim u Kopčevcu i Huzanićevoj gdje smo procijenili da je potrebno cijelu dionicu sanirati, tada smo sudjelovali s gradskim sredstvima, a tako će biti i na Kozinščaku. „Projekti VIOZŽ-a i vodovod i odvodnja trebali bi biti gotovi do ljeta, nakon toga slijedi Martin Breg, sve ulice do kraja mandata će biti dovedene u red“, poručio je.

Pitanje vijećnice Kristine Jelečki odnosilo se na rok završetka radova nadvožnjaka kod Lidla i zgrade željezničkog kolodvora, te hoće li kod OŠ Ivana Benkovića biti postavljeni bukobrani. Gradonačelnik najavljuje kako će asfaltiranje spomenutog nadvožnjaka biti između Božića i Nove godine, kako bi ga u novoj godini pustili u privremenu uporabu. „Što se tiče kolodvora, on je izrađen, no ne može biti otvoren do završetka projekta. Tražili smo do tada od HŽ-a da izrade posebne nadstrešnice za putnike, no nisu nam odobrili. Puštanjem u promet nadvožnjaka provest će se ispitivanja buke te nakon toga utvrditi hoće li se graditi klasični bukobrani ili će se saditi vegetacija“, poručio je.

Drugo pitanje vijećnice odnosilo se na Domobransku ulicu i isključivanje iste iz programa gradnje za sljedeću godinu. „Ulica je pod županijskom ingerencijom, a Grad će riješiti rubnjake i nogostup. Većina ulice je asfaltirana u jednom sloju, a nakon što se utvrde izmjene projekta oborinske odvodnje i postave rubnjaka, spremni smo za 1. fazu. Sljedeće godine planiran je otkup čestica za Šetnicu jer ona predviđa proširenje postojećeg koridora. Ukoliko će biti potrebno sredstva se mogu osigurati rebalansom“, odgovorio je pročelnik Vinko.    

Vijećnika Borisa Savića zanimalo je više o tijeku realizacije projekta zaobilaznice Dugo Selo te u Srednjoj školi Dugo Selo planiran je Centar izvrsnosti za robotiku. Gradonačelnik je potvrdio kako će za projekt obilaznice Vlada RH osigurati 200 milijuna kuna te će se istim projektom osigurati alternativni pravac kako bi se rasteretila postojeća glavna prometnica, najviše za tranzitni promet. „Obilaznica će kretati od benzinske pumpe na zapadnom ulazu u grad uz željezničku prugu do andrilovečkog nadvožnjaka s 5 raskrižja. Otkup zemljišta je u tijeku. Planirani završetak projekta do početka 2024. godine“, navodi gradonačelnik. Za Centar izvrsnosti za robotiku u Srednjoj školi Dugo Selo koji će biti izgrađen zajedno s još dva zasebna centra u Velikoj Gorici i Samoboru ističe veliki edukacijski benefit za dugoselske srednjoškolce, kao i širu populaciju.

Koji su potrebni kriteriji za financiranje izgradnje podzemnih spremnika za komunalni otpad kod zgrada od strane Grada te kada se kreće u 2 fazu izgradnje garaže DVD-a Ostrna, bila su pitanja vijećnice Zvjezdane Jambrečec. „Kriterij je uređenje centralnog dijela tamo gdje zgrade nemaju svoju česticu na kojoj bi mogli organizirati prikupljanje otpada već koriste javnu površinu i na taj način uređujemo centralni dio grada“, odgovorio je pročelnik Marijo Vinko, navodeći kako je ugovor za 2. fazu izgradnje garaže potpisan i sljedeće godine slijedi nastavak radova.

Vijećnik Budimir komentirao je dobivanje pismenog odgovora na njegovo pitanje postavljeno još u rujnu vezano uz ugovorne odnose Grada s tvrtkom Neokod i pripadajuću dokumentaciju, a koja ovim odgovorom nije bila potpuna. Dogradonačelnica Kokot Bambić pojašnjava kako zbog nedostatka vremena i velikog dnevnog reda ove sjednice, sva dokumentacija nije dostavljena te će biti kompletirana na sljedećoj sjednici.

Vijećnička pitanja Mihaela Pintera odnosila su se uz zapošljavanje direktora TU TZ Dugo Selo i otvaranje Turističkog ureda koje stagnira godinama, dok se drugo pitanje vezalo uz odnos Grad i Zajednice športskih udruga Grada Dugog Sela i autonomije rada iste zajednice. Gradonačelnik je potvrdio kako se na natječaj za direktora TU TZ nije nitko javio jer su uvjeti bili nepovoljni, no novom sistematizacijom i koeficijentima stanje bi se moglo promijeniti te će u sljedećoj godini biti ponovo raspisan natječaj. Dogradonačelnica Kokot Bambić naglasila je kako je Grad imao nekoliko nadzora vezana uz rad klubova i Zajednice te je utvrđeno kako se sva sredstva dotirana od Grada raspoređuju u skladu sa zadanim kriterijima Zajednice.

Pitanje vijećnika Stjepana Štefinovca bilo je vezano uz javni gradski prijevoz, električnih mini buseva financiranih sredstvima EU, koji je zaživio u drugim gradovima Županije. Gradonačelnik navodi kako DKPC ima mogućnost organizacije autobusnog prijevoza, oni su trgovačko društvo, nastojimo sagledati sve opcije za javni gradski prijevoz, između ostalog odgovorio je gradonačelnik.

Vijećnika Ivana Gerecija zanimalo je u kojoj je fazi projekt treće osnovne škole u Lukarišću te je tražio potvrdu informacije kako je radno mjesto voditelja sportske grupe u DV Dugo Selo ponovno otvoreno na što je ravnateljica DV Dugo Selo Draženka Sesan odbacila kao dezinformaciju.

„Projekt izgradnje treće OŠ je odobren u Županijskoj skupštini, ali u razdoblju od nekoliko godina. Stari projekt više ne može biti za dvosmjensku nastavu već jednosmjensku, tako da već sada smo u potrebi planirati odmah i četvrtu školu“, istaknuo je gradonačelnik.

Vijećnika Krešimira Cvijanovića zanimalo je može li klizalište biti organizirano ispred POU te mogu li se nadograditi igrališta oko Sportskog centra. Dogradonačelnica je potvrdila kako postoji idejni projekt proširenja SC Dugo Selo u kojem sljedeće godine kreće izgradnja Pam treka, te grade još dva nova igrališta za padel i košarku, uz mogućnost teniskog igrališta.

Predsjednik u ostavci te ujedno i vijećnik Siniša Kljajić istaknuo je važnost osnivanja Turističkog ureda Turističke zajednice, kao i važnost objave natječaja, ne u Narodnim novinama, već u lokalnom listu. Isto tako ukazao je na problem o kojem su informirali nacionalni mediji - ilegalnog odlaganja otpada na području Kosnice koje je buduće vodocrpilište za naše područje. Gradonačelnik je obećao kako će putem skupštine VIOZŽ utvrditi o kakvom se problemu radi na području Kosinice te postoji li ugroza za buduću eksploataciju vode. Što se tiče objave natječaja također najavljuje kako će biti objavljen i u drugim medijima.

I.G.O.  

 

  • 11
  • 22
  • 33
  • 44
  • 55
  • 66
  • 77
  • 88
  • 99