U planu Doma zdravlja Zagrebačke županije ispostava Dugo Selo je otvaranje još jedne ordinacije obiteljske medicine – otvorit će se ili u punktu DZ-a ili na dislokaciji u Velikoj Ostrni. Potonje je mogućnost koju je na današnjem radnom sastanku s predstavnicima Mjesnih odbora Velika Ostrna, Mala Ostrna i Andrilovec te Grada Dugog Sela i stručnih službi obrazložila voditeljica dugoselskog DZ-a dr. Sunčana Žuteković. Većina prisutnih pozdravila je ovu inicijativu te je dogovoreno kako će se krenuti s prvim pripremnim koracima prema realizaciji. Kako bi se dobila povratna informacija građana o potrebi i želji dostupnosti zdravstvene zaštite na tom području putem ankete, Grad i njegove stručne službe, MO-ovi i DZ iznaći će efikasan način prikupljanja podataka odnosno dogovoriti tehničke karakteristike o anketnom listiću i načinu provođenja anketiranja.

Kako je naglasila voditeljica dugoselskog DZ-a Sunčana Žuteković, kod otvaranja ordinacije potrebno je dobiti balans između dostupnosti zdravstvene usluge pacijentima i ekonomske isplativosti. Minimalan broj pacijenata koji bi trebali gravitirati prema mogućoj ostrnjanskoj lokaciji je 1 275, bez tog broja otvaranje ordinacije je nemoguće.

Mrežu zdravstvene zaštite definira Ministarstvo zdravstva u korelaciji s HZZO-om i, dok se ne zatraži proširenje mreže, ima mjesta za jednu ordinaciju na prostoru koji spada pod lokaciju Dugo Selo dok posebno ide Rugvica, a posebno Božjakovina.

„Moja intencija je, s obzirom da ima dislociranih i kuća i ljudi, starijih osoba, teško bolesnih, onih koji nemaju prijevoz, ali i mladih ljudi koji rade, svima kojima je teško osigurati dostupnost - da se ordinacija otvori negdje na području Velike Ostrne. Procedura za otvaranje ordinacije traje oko godinu do godinu i pol. Toliko treba vremena, s time da smo kod zadnjeg otvaranja ordinacije već imali prostor osiguran, a trebalo je valorizirati sve normative od strane Ministarstva. Razmišlja se o dostupnosti zdravstvene zaštite ljudima s tog područja, ali i s rugvičkog. Plan je da bude na području Velike Ostrne, a Grad bi trebao uskočiti osiguranjem prostora“, pojasnila je Žuteković.

Podsjetila je kako, s obzirom na potrebe i manjak pedijatara, djeca u određenoj dobi mogu biti upisana kod obiteljskog liječnika. Također, u Dugom Selu zamjetan je priljev novih stanovnika, tako da je i to jedan od važnih čimbenika za kvalitetu življenja u budućnosti. Inače, mjesta za upis pacijenata kod liječnika u dugoselskoj ispostavi ima, broj mjesta je 1600.

Kako je kazao predsjednik MO Andrilovec Krešo Krištof, njima je još uvijek ipak bliže Dugo Selo dok bi za dostupnost predloženoj lokaciji bilo potrebno riješiti i prometnu infrastrukturu tj. povezanost naselja Andrilovec s Ostrnom. Rješenje bi bila obilaznica koja je u pripremi, kazala je zamjenica gradonačelnika Jasminka Kokot Bambić. Područje Velike i Male Ostrne, ima oko 2000 stanovnika, a zajedno s Leprovicom ima i više nego dovoljan broj ljudi. Osim toga, javni prijevoz ne funkcionira ili ga nema stoga su izrazito zainteresirani i podržavaju ovu inicijativu, rekao je predsjednik MO V.Ostrna Stjepan Bertek.

Kako je zaključeno na sastanku, nakon što se usuglase oko tehničkih pojedinosti krenut će anketiranje stanovništva, nakon čega će uslijediti daljnji koraci potrebni za pokretanje procedure za otvaranje ordinacije obiteljske medicine za koju će Grad osigurati prostor, bilo putem najma ili gradnje.amš

  • f1f1
  • f2f2
  • f3f3
  • f4f4