________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je prošli tjedan Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2024. godini. Poziv se raspisuje u svrhu osiguravanja financijskih sredstava za projekte ulaganja u objekte dječjih vrtića usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta kao i podizanju kvalitete pedagoških standarda te ublažavanja postojećih regionalnih nejednakosti. 

Poziv je otvoren 30 dana od dana objave Poziva na mrežnim stranicama Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. 

Pozvani su gradovi i općine, osnivači dječjih vrtića, da se prijave na 3,3 milijuna eura vrijedan poziv usmjeren poboljšanju materijalnih uvjeta u vrtićima u ovoj godini.

Od 3,3 milijuna eura, osiguranih u državnom proračunu, Ured je za slabije razvijene gradove i općine namijenio 1,8 milijuna eura dok su sredstva za one razvijenije 1, 5 milijuna eura. Sredstva su namijenjena opremanju vrtićkih igrališta fiksnom opremom, uređenju okoliša i uređenju postojećih vanjskih terena dječjih vrtića.

Žele se poboljšati materijalne uvjete u vrtićima i podići kvalitetu pedagoškog standarda te ublažiti postojeće regionalne nejednakosti. Na poziv Ureda da prijave projekte za poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima lani su se odazvala 174 grada i općine, a pravo na sufinanciranje ostvarilo ih je 126. Ured je te projekte sufinancirao s 2,6 milijuna eura iz državnog proračuna, a od 126 sufinanciranih vrtića njih 74 bilo je iz slabije razvijenih gradova i općina, a 52 iz razvijenijih.