________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tijekom zimskih mjeseci uobičajena je pojava smanjene kvalitete zraka zbog povećanja koncentracije lebdećih čestica u zraku (PM10 i PM2,5), pojašnjavaju iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr.Andrija Štampar.

Uzroci su brojni, kao npr. veći broj kućnih i industrijskih ložišta, cestovni promet, vremenski uvjeti i slično.

Trenutni rezultati mjerenja parametara kvalitete zraka dostupni su na portalu Kvaliteta zraka u RH, na https://iszz.azo.hr/iskzl/index.html.

 Za naše područje zrak je danas loše kvalitete, a prema podacima koje daje AccuWeather

 Kako kažu iz Štampara, kratkoročno onečišćenje zraka lebdećim česticama, uobičajeno za ovo doba godine, ne predstavlja značajnu ugrozu za zdravlje ljudi. Ipak, u cilju smanjenja rizika na zdravlje, u preventivnu svrhu dajemo sljedeće preporuke za osjetljive skupine građana, kako bi prilagodili svoje dnevne aktivnosti trenutnom stanju kvalitete zraka.

 Ipak, u cilju smanjenja rizika na zdravlje, u preventivnu svrhu dajemo sljedeće preporuke za osjetljive skupine građana, kako bi prilagodili svoje dnevne aktivnosti trenutnom stanju kvalitete zraka.

Savjetuje se izbjegavanje dugotrajne i intenzivne tjelesne aktivnosti na otvorenom zraku, posebno uz prometnice, za sljedeće skupine građana:

  • djecu,
  • trudnice,
  • osobe starije životne dobi,
  • osobe oboljele od kroničnih bolesti na razini dišnog i/ili srčano-krvožilnog sustava, 
  • osobe narušenog imunološkog odgovora i osobe koje konzumiraju duhan i duhanski srodne proizvode (pušači i pasivni pušači),
  • primjena propisanih lijekova za osobe s akutnim i kroničnim simptomima te traženje savjeta liječnika primarne zdravstvene zaštite u slučaju pogoršanja ili produljenoga trajanja simptoma na razini dišnog ili srčano - krvožilnog sustava,
  • izbjegavanje nepotrebne dodatne izloženosti respirabilnim česticama iz drugih izvora, poput pušenja, korištenja kemikalija, ljepila, boja, lakova i sl.,
  • korištenje sredstava javnoga gradskog prijevoza,
  • izbjegavanje/smanjivanje grijanja na kruta goriva.

Zdravstvene preventivne preporuke izdaju se i u slučajevima povišenih vrijednosti UV indeksa, niskih i visokih temperatura zraka, nepovoljnih biometeoroloških prilika te povišenih koncentracija alergene peludi u zraku u svrhu informiranja građana, kako bi svoje dnevne aktivnosti prilagodili trenutnim uvjetima okoliša i trenutnim epidemiološkim mjerama.

Kvaliteta zraka se, sukladno zakonodavnom okviru, procjenjuje na temelju kontinuiranih mjerenja. Manja višesatna prekoračenja mogu imati negativan utjecaj na zdravlje najosjetljivijih skupna stanovništva pa je potrebno obratiti pažnju na preporuke. Važno je istaknuti da rezultati praćenja kvalitete zraka u Gradu Zagrebu u razdoblju od 2015., od kada se provode Mjere zaštite zraka definirane prvim Akcijskim planom za poboljšanje kvalitete zraka na području Grada Zagreba (SGGZ 5/15), pokazuju trend smanjenja godišnjih koncentracija lebdećih čestica PM10 i PM2,5.

Kvalitetu zraka u Gradu Zagrebu na šest postaja gradske mreže prati Institut za medicinska istraživanja (IMI), a na četiri postaje državne mreže Državni hidometeorološki zavod.

Uvidom u podatke koji prikazuju onečišćenje zraka u Europi može se jasno vidjeti da je i u drugim gradovima Hrvatske, kao i u gradovima središnje i istočne Europe zabilježeno znatno povećanje PM čestica.

Više informacija potražite na poveznicama:
https://apps.who.int/iris/handle/10665/345329
https://ec.europa.eu/environment/air/quality/documents/20210923%20-%20AAQ%20Revision%20-%20Stakeholder%20Meeting%20-%20WHO%20AQ%20Guidelines.pdf