Općina Brckovljani uspješno je okončala javni natječaj za prodaju dijelova nekretnina u svom vlasništvu. Općinski vijećnici su na 3. redovnoj sjednici, jednoglasno dali suglasnost načelniku Tihomiru Đurasu za potpisivanje predugovora i ugovora o kupoprodaji dvije čestice.

Sjednicu je vodio predsjednik Općinskog vijeća Stjepan Vinojčić, u nazočnosti načelnika Đurasa. Tako je za dio k.č.br 3768/1 k.o. Brckovljani, Industrijska ulica, površine 5000 metara, ponuditelj T.O. Bobica dao cijenu 526.000 kuna koja je bila veća od početne te je ona i prihvaćena. Investitor ovdje planira otvoriti vrtni centar, navela je voditeljica odjeljka za proračun i financije Mirjana Dokuš. Za kupnju nekretnine dijela k.č.br. 3765/1 k.o. Brckovljani, oranica u Gospodarskoj ulici površine 4 500 m2, javio se Danijel Hrković te ponudio 365.000 kuna što je, također, veća cijena od početne. Ponuditelj namjerava izgraditi skladišno-logistički prostor.

Jednoglasno je donijeta odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine za izgradnju Tržnice Brckovljani u naselju Božjakovina unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz programa ruralnog razvoja. Suglasnost je dana za prijavu na mjeru, tržnica je u fazi projektiranja, a lokacija je u naselju Božjakovina. Jednoglasno je donijeta odluka o važenju Strategije razvoja Općine za razdoblje od 2014. do 2020. godine do 31. prosinca 2021. godine. Donijeta je i odluka o imenovanju ulice i to katastarske čestice 3452/3 u k.o. Brckovljani koja će nositi naziv „Mislavov put“. Općina će i ove godine školske godine subvencionirati prijevoz za učenike srednjih škola te će sklopiti ugovore s Čazmatransom i HŽ-om. Subvencija će se obračunavati na blagajni ovih prijevoznika na način da se krajnja cijena koju učenik plaća umanjiti za subvenciju Općine od 50 posto te će taj iznos razlike cijene plaćati Općina. Obračun subvencija započet će prodajom učeničkih karata za mjesec rujan 2021. godine. Subvenciju mogu ostvariti svi redovni učenici-polaznici srednjih škola s prebivalištem na području Općine na sljedeći način: u tajništvu škole potrebno je ovjeriti potvrdu kojom se dokazuje da je redovni učenik škole; ovjerenu potvrdu i osobnu iskaznicu donijeti u Općinu Brckovljani, J.Zorića 1, Dugo Selo radi izdavanja potvrde od strane Općine kojom se ostvaruje pravo na ovu subvenciju.

Pod pitanjima i prijedlozima bilo je riječi o komunalnoj i prometnoj infrastrukturi te iz društvenog segmenta. Stanovnici Gornjeg Dvorišća dali su zahtjev za izgradnju dječjeg igrališta. Njihov zahtjev svakako će se uzeti u obzir, kazao je načelnik Đuras dodavši i kako je ove godine izgrađeno jedno igralište i to u Gračecu dok je ono u Gredi preseljeno. Kako se čulo, potrebno je nagrađivanje izvrsnosti učenika i sportaša. Tradicionalno, dodjele su bila na proslavi Dana Općine, koja je izostala zbog pandemije koronavirusa, a hoće li se održati ove godine uvelike ovisi o daljnjoj epidemiološkoj situaciji. Što se tiče prometne infrastrukture odnosno prometne sigurnosti, Općina je dobila potvrdu od ŽUC-a za projekte županijskih cesta. Napravljeni su elaborati o svoj horizontalnoj i vertikalnoj signalizaciji. Sanirat će se svi pješački prijelazi po pravilu županijskih cesta, izmjestit će se autobusna stanica u K3 Božjakovina, planira se kružni tok u Gračecu iz smjera Vrbovca te, tamo gdje je to moguće, pješački otoci kako bi se osigurala sigurnost sudionika u prometu. Na kraju sjednice, načelniku Đurasu uručena je zahvalnica za doprinos i dobru suradnju Općine u razvoju i radu DVD-a Hrebinec koje je nedavno obilježilo 90 godina postojanja.amš

  • f1f1
  • f2f2
  • f3f3
  • f4f4
  • f5f5
  • f6f6