Đuka Kemfelja je rođen u Šagudovcu kod Donje Stubice 12. kolovoza 1895. godine.

Od početka 1920-ih djelovao u H(R)SS-u, na listi koje je u donjostubičkom kotaru biran za zastupnika u Narodnoj skupštini četiri puta. God. 1933. zbog raspačavanja letaka o žandarskom nasilju u Braslovju osuđen je na 18 mjeseci zatvora. Nakon izdržavanje kazne doseljava se u Dugo Selo u kuću bivšeg direktora dobra u Božjakovini Julija Oberhofera. U drugoj polovici 1930-ih kao član užega vodstva HSS radio je u tajništvu stranke te na osnutku postrojba Hrvatske seljačke zaštite i Hrvatske građanske zaštite, kojima je bio glavni operativni zapovjednik. Na tu je dužnost dao ostavku početkom travnja 1941. nakon što po nalogu V. Mačeka nije uspio zaustaviti akciju hrvatskih pričuvnika i dijelova Zaštite na bjelovarskom području. Nakon uspostave NDH uhićen je u Zagrebu i ubrzo pušten, a potkraj 1941. interniran u logor Stara Gradiška, odakle je početkom 1942. prebačen u Zagreb. U veljači te godine odazvao se pozivu u Hrvatski državni sabor u kojem je zastupnik dugoselskog kotara. Podaci o njegovoj djelatnosti za Drugog svjetskoga rata oskudni su, nerijetko i protuslovni. Postojali su navodi da je dobio zadatak od ustaškog vodstva organizirati posebne protupartizanske jedinice, pa da je potpisao nekakav sporazum s izaslanikom Draže Mihajlovića, a na kraju da je u kolovozu 1943. trebao prijeći u partizane. Strijeljan je 8. svibnja 1945. od strane partizana u Dugom Selu