Štefanija Jakopović je rođena 7. kolovoza 1926. u Zagrebu.

Osnovnu i srednju školu pohađa u Zagrebu. Tijekom rata s obitelji završava u ustaškom zatvoru, a pred kraj rata odlazi u zbjeg prema Austriji te prolazi i Križni put. Biva puštena i od 1946. sa suprugom Zvonimirom kao učiteljica radi u Ogulinu. Od 1954. radi u školi u Oborovu gdje organizira tečajeve kuhanja, higijene itd. Sa suprugom vodi amatersku pjevačku i glumačku skupinu. God. 1962. prelaze u školu u Ostrnu, a zatim i u Dugo Selo. Članica je pjevačkog zbora KUD-a „Preporod“, bila je predsjednica Društva „Naša djeca“ te upraviteljica Dječjeg odmarališta u Velom Lošinju. God. 1976. postaje direktorica tada novootvorenog Dječjeg vrtića u Dugom Selu, pod tadašnjim imenom „Marica Rogić Keber“. Na tom položaju ostaje sve do odlaska u mirovinu. Umire u Dugom Selu 12. kolovoza 2014. godine.