Rudolf Vouk rođen je u Križevcima 22. srpnja 1946. godine.

U Križevcima završava osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je na Visokoj školi za vanjsku trgovinu u Zagrebu. Postdiplomski studij završava 1975., a doktorirao 1989. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Radi u industriji na stručnim i rukovodećim mjestima u „Čeliku“ iz Križevaca i u „Elektrodi“ iz Zagreba te na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Dolaskom na rad u Zagreb doseljava se u selo Sop kod Rugvice. Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu izvodi nastavu iz predmeta Osnove poduzetništva i Poslovno upravljanje u trgovini, a bio je kreator i suvoditelj specijalističkog poslijediplomskog studija Menadžment trgovine itd. U razdoblju 1991.-93. Obnaša funkciju prodekana Ekonomskog fakulteta, a od 1994.-98. funkciju zamjenika ministra prosvjete i sporta RH. Za rad na svjetskom projektu „Introduction of the Olimpic and Sports Education in Schools“ dodijeljeno mu je posebno Priznanje Fondacije olimpijskog i sportskog obrazovanja u Ateni i grčkog Ministarstva sporta. Tijekom svojega znanstvenoistraživačkog rada objavio je oko 40 znanstvenih radova. Umro je 14. listopada 2014. u selu Sop u općini Rugvica.