________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Josip Meašić je rođen u Štakorovcu 18. rujna 1920. godine.

Sudionik je antifašističke borbe od 1943. godine. Nakon rata posljednji je čelnik dugoselskog kotara, a nakon ukinuća kotara 1955. predsjednik je općine Dugo Selo. Bio je i zastupnik u Saboru SRH. Visoku privrednu školu završava 1963., a do mirovine 1971. radi u „Agrokombinatu“ u Božjakovini. God 1948. jedan je od osnivača Lovačkog društva „Sokol“ u Stančiću, a bio je i član Auto-moto kluba Dugo Selo. U mirovini se bavio uzgojem pilića, vinogradarstvom i uzgojem gljiva bukovača. Na izložbama vina dobio je brojna priznanja. Umro je u Štakorovcu 15. listopada 1981. godine.