Ivan Benković je rođen u Kašini 18. veljače 1873. godine.

 

 

Četiri razreda pohađao je u Kašini, a nakon šest razreda gimnazije u Zagrebu upisuje Kraljevsku mušku učiteljsku školu koju završava 1895. Učiteljuje u Ogulinu, Novom Mestu, Martinskoj Vesi da bi 1907. bio premješten u Dugo Selo. God. 1909. premješten je u Palanjak, a 1911. Opet u Dugo Selo. Radi u školi u Dugom Selu na mjestu ravnajućeg učitelja sve do umirovljenja 1936. God. 1907. osniva seljački pjevački zbor koji kasnije pretvara u mješoviti zbor. God. 1922. na obnoviteljskoj skupštini Hrvatskog pjevačkog zbora „Preporod“ izabran je za zborovođu. Bio je vrlo cijenjen zbog svojih učiteljskih sposobnosti, naročito je vodio računa o školskom vrtu. Kao vješt orguljaš i pjevač te zborovođa stekao je trajne zasluge u nastajanju današnjeg KUD-a „Preporod“. Umro je u Dugom Selu 28. siječnja 1951. godine. Druga osnovna škola u Dugom Selu nosi danas njegovo ime.