________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   Ivan Krmpotić rođen je u ličkom selu Bilaju 3. rujna 1927. godine. Osnovnu školu pohađa u rodnom selu, a gimnaziju i učiteljsku školu u Gospiću koju završava 1950. Službuje u selima Ravnom Dabru i Bužimu u Lici, zatim u Ličkom Osiku, a 1952.-57. upravitelj je škole u selu Brušane kod Gospića.

God. 1957. prelazi u školu u Lupoglavu i njome upravlja 1959.-63. kada prelazi u Dugo Selo. God. 1964. na Pedagoškoj akademiji u Zagrebu diplomirao je grupu predmeta povijest-zemljopis. God. 1967. imenovan je za direktora škole u Dugom Selu. Od 1969. bio je član saborskog Kulturno-prosvjetnog vijeća. Mnogo je radio na unaprjeđenju izvođenja nastave i u njegovo je vrijeme škola nekoliko puta adaptirana zbog manjka prostora za sve veći broj učenika. U mirovinu odlazi 1987. Umro je 5. travnja 1992. u Dugom Selu.