Ivan Kulaš je rođen u Lukarišću 3. svibnja 1935. godine. Osnovnu školu završio je u Dugom Selu, a gimnaziju i Pravni fakultet u Zagrebu. Zapošljava se u organima uprave u Dugom Selu te obnaša mnoge društveno-političke funkcije.

Već kao mladi aktivist uspio se založiti da se otvori Omladinski klub. Bio je sekretar Općinskog komiteta SKH Dugo Selo, zastupnik u Saboru SRH, predsjednik općine Dugo Selo, predsjednik Zajednice općina Zagreb. Bio je i direktor „Kograpa“. Sredinom 1970-tih i 1980-tih godina bio je na čelu tima koja je pripremila i izradila strategiju infrastrukturnog razvoja općine Dugo Selo. Uređivalo se Novo groblje, novi park, izgrađena je zgrada pošte, dječjeg vrtića, OSUP-a itd. Kao direktor „Kograpa“ proširio je djelatnost i time povećao zapošljavanje tako da je poduzeće kroz sve svoje segmente imalo preko 600 zaposlenih. Kasnije se posvećuje odvjetništvu u kojem radi do umirovljenja. Umro je 12. srpnja 2018. godine.