Aleksandar Antolović je rođen 30. lipnja 1962. godine u Sisku.

Rano djetinjstvo provodi u Buzetu, a osnovnu školu završava u Sisku. U Dugo Selo dolazi 1977. God. 1981. završava Upravnu školu u Zagrebu, a 1987. diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te stječe zvanje profesora filozofije i češkog jezika. God. 1990. diplomirao je i bibliotekarstvo. Pet godina radi u Šahovskom savezu Hrvatske u uredništvu Šahovskog glasnika. God. 1994. zapošljava se u Pučkoj knjižnici Dugo Selo, a 1996. postaje njezinim voditeljem. Osamostaljivanjem knjižnice 2000. imenovan je ravnateljem Gradske knjižnice Dugo Selo. Tijekom njegovog djelovanja Gradska knjižnica je više puta proširivana, otvoren je poseban Dječji odjel, zasnovan je arhiv s bogatom zavičajnom građom o dugoselskom kraju. Njegovim je poticajem knjižnica počela suradnju s nizom kulturnih i znanstvenih institucija. Pokrenuo je nakladničku djelatnost te zavičajnu biblioteku „Terra sancti Martini“ sa zadaćom kontinuiranog tiskanja povijesne građe, ali i suvremenih autora dugoselskog kraja. Umro je u Dugom Selu 7. siječnja 2017. godine. Iste godine posthumno mu je dodijeljena Nagrada za životno djelo Grada Dugog Sela.