Savjet mladih Grada Dugog Sela na današnjoj je sjednici usvojio program rada za 2022. godinu. Sjednicu je vodila predsjednica Ana Ivanda, prisustvovali su zamjenica gradonačelnika Jasminka Kokot Bambić te pročelnik UO za pravne poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika Mladen Šestan. Program za nadolazeće razdoblje sadrži 8 projekata, za realizaciju je potrebno 67.250 kuna. Jednoglasno usvojen prijedlog Programa Savjeta bit će na dnevnom redu  sjednice Gradskog vijeća 28. listopada.

Na poziv Savjeta javile su se tri udruge te su njihovi projekti uvršteni u program. To su: Košarkaški klub Dugo Selo sa svojim tradicionalnim turnirom ulične košarke za što je planirano izdvojiti 5.000 kuna ; S.U.R.L.A koja će i sljedeće godine organizirati uspješan malonogometni turnir, iznos je 7.500 kuna; MahLab s projektom „Maker faire“ za unaprjeđenje tehničke kulture, robotike i inovacija također sa 7.500 kuna.Drugu godinu u programu se nalaze besplatne instrukcije za osnovnoškolce i maturante. Podučavaju studenti, posebice će se uputiti javni poziv onima čiji je studij povezan s radom s djecom s poteškoćama. Ukoliko dođe do lošije epidemiološke situacije, odvijat će se na daljinu putem platformi. Prema financijskom planu rashodi za ova dva projekta iznose 41.000 kuna. Nastavlja se i dobro prihvaćena besplatna radionica financija, za koju je planirano 2.250 kuna. Tečaj govorništva održao bi se u ožujku ili rujnu, cilj je usavršavanje govorničkih i argumentacijskih vještina mladih. Predavači će biti članovi Kluba fonetike Filozofskog fakulteta „Eufonija“ te Debatnog kluba Ekonomskog fakulteta, vrijednost projekta je 2.500 kuna. Za Informiranje mladih o značaju, funkcijama i aktivnostima Savjeta planirano je izdvojiti 1.500 kuna. Savjet će održavati kontinuirane sastanke s predstavnicima izvršne i predstavničke vlasti te stručnim gradskim službama. Sukladno pozivima, sudjelovat će na domaćim i inozemnim tribinama i konferencijama koje se bave pitanjima mladih i za mlade. 

Sudjelovanje na Nacionalnoj konferenciji savjeta mladih: Primjeri dobre prakse primjenjivi u Dugom Selu

Na jednom takvom bili su proteklog vikenda – od 15. do 17. listopada u Dubrovniku je održana Nacionalna konferencija savjeta mladih, u organizaciji Udruge gradova i Grada Dubrovnika. Konferenciji je prisustvovao i gradonačelnik Nenad Panian. Udruga gradova, u suradnji sa svojim partnerima, pokrenula je sustav certificiranja gradova za politike usmjerene mladima, pod nazivom “Grad za mlade“. Na konferenciji su čuli primjere dobre prakse, razne projekte primjenjive i u Dugom Selu, navela je predsjednica Ivanda. Većinom se baziraju na Centru za mlade, a koji neki gradovi imaju. Za sljedeću godinu dan je zadatak da Savjeti predstave svoju viziju idealnog grada te da pokušaju implementirati neki projekt. „Dali smo si za cilj projekt čija je realizacija moguća. Primjerice, mi nemamo udrugu koja se bavi isključivo mladima i pitanjima mladih, koja bi mogla predlagati neke projekte za Savjet. Imamo udruge koje se bave sportom, kulturom, ali nijedna se baš ne bavi prijedlozima i razmjenom iskustava mladih. To bi bio naš cilj da do sljedeće godine imamo takvu udrugu i da ona za sljedeći plan rada predloži neki projekt kao što su instrukcije, a ne da to radi Savjet sam“, navela je predsjednica Savjeta Ana Ivanda. Na konferenciji je bilo riječi i o stipendijama, želja mladih je da se to zakonski bolje uredi s obzirom da se uvjeti razlikuju od grada do grada. Uspostavljena je suradnja s predstavnicima drugih gradova poput Iloka, Pule, Karlovca… te im je upućena pozivnica za dolazak u Dugo Selo odnosno na nadolazeće Martinje.amš