Gradonačelnik Dugog Sela Nenad Panian, u prisutnosti njegove zamjenice Jasminke Kokot Bambić i predsjednika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela Krune Blažinovića danas je potpisao aneks ugovor Grada s predstavnicama privatnih dječjih vrtića „Didi“, „Buba Biba“ i „Vrapčić“ po kojem se povećava iznos subvencije za smještaj djece predškolskog odgoja u vrtićima drugih osnivača.

 

Naime, ukupni mjesečni iznos gradske subvencije iznosit će 150 kuna više, odnosno ukupno 1.450 kuna po djetetu za primarni – 10 satni program njege, odgoja i naobrazbe djece, čime se pokriva razlika do ekonomske cijene programa. Na taj način roditeljska participacija u plaćanju cijene boravka djece u privatnim vrtićima se neće povećavati, već cijena i dalje ostaje ista.

„Nastavljamo suradnju i sufinanciramo 150 kuna više zbog rasta cijena energenata, hrane, inflacija uopće, a sve kako bi izjednačili cijene roditeljima u gradskom i privatnim vrtićima, kako bi na kraju krajeva djeca imala iste uvjete. Grad raste, mijenja se, no najbitnije je da sve te promjene pratimo i na njih odmah reagiramo. U gradskom vrtiću također smo izjednačili cijene i isto moramo iz proračuna izdvojiti više zbog povećavanja energenata. Gradski vrtić više košta građane Dugog Sela, nego privatni. No, bez obzira gradimo nove objekte. Prijavili smo putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. dva projekta od strateške važnosti za grad - dogradnju područnog objekta Dječjeg vrtića Dugo Selo u Lukarišću za dva dodjela i izgradnji dječjeg vrtića u naselju Velika Ostrna sa četiri dječje grupe. Iduće godine u ovo doba mi nećemo imati problema s neupisanom djecu u vrtiće. Budućnost za predškolski odgoj u našem gradu je svijetla. Zahvaljujem se privatnim vrtićima na suradnji s Gradom“, poručio je tom prilikom gradonačelnik Panian.

„Prvi put u ovom Gradu privatni vrtići imaju partnerski odnos s Gradom, izuzetno nas to veseli. Ovo je izuzetno dobar potez. Svi smo pogođeni inflacijskim valom i nadamo se kako će ova mjera biti dostatna u ovoj godini. U našem objektu Puhovo imamo stotinjak djece, no proširujemo kapacitete u Lukarišće. Taj objekt neće biti u sastavu DV DIDI jer sukladno Državnom pedagoškom standardu ispunjavamo trenutnu zaddanu kvotu, već će biti novi vrtić „Čarobna šuma“ u kojem u početku planiramo dvije, a kasnije još dvije skupine. Prve dvije skupe u vrtić kreću 1. rujna, a sljedeće dvije u listopadu i studenom. Znamo da ćemo i u ovom projektu imati potporu Grada“, najavila je osnivačica DV „DIDI“ i DV „Čarobna šuma“ Karmen Pavlic.     

Ravnateljica DV „Buba Biba“ Andrea Čukelj istaknula je kako vrtić trenutno pohađa 50-ero djece dvije odgojno obrazovne skupine. „Mi smo podignuli ekonomsku cijenu vrtića, a grad je imao sluha i uskočio s povećanjem subvencije kako bi olakšala roditeljima. Tako će umjesto 300 kuna veće cijene, plaćati 150 kuna veću cijenu. Cijena je veća, ali opet razlika će biti manja. Zahvaljujem se Gradu, gradonačelniku i svima uključenima u naš sektor. Situacija je teška, no nadamo se ćemo s tim sredstvima i dalje zadržati postojeću kvalitetu rada jer kvalitetu nikako ne želimo umanjivati“, kazala je ravnateljica.

Dječji vrtić „Vrapčić“ prije tri godine investirao je u dogradnju postojećih kapaciteta te je povećao kapacitete za dodatnih 100 djece, a kako doznajemo od ravnateljice Ive Hrković, planiraju daljnje proširenje.

„Na žalost morali smo podignuti ekonomsku cijenu kako bi zadržali kvalitetu rada s našim najmanjim korisnicima. Na djeci se ne smije štedjeti već je potrebno održati razinu kakvu djeca zaslužuju. Zahvaljujem se Gradu i Gradskom vijeću koji su omogućili da cijena roditeljima bude jeftinija, povoljnija. Naš vrtić trenutno pohađa 206 djece u 9 odgojno obrazovnih skupina. Radimo na proširenju kapaciteta i nadamo se kako će sljedeće pedagoške godine svi biti zadovoljni“, kazala je ravnateljica Hrković.

I.G.O.

vrtići1 vrtići2 vrtići3