________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Drugim rebalansom proračun za ovu godinu se smanjuje za 1,5 milijuna kuna, a isti je uvjetovan rastom cijena, energenata te posljedično i većim troškovima, pojasnio je pročelnik za financije i komunalno gospodarstvo Dean Dragičević.

„Ukupno planirani proračunski okvir u iznosu od 134.715.439 kuna smanjuju se za 1,15% posto, odnosno na 133.165.139 kuna. Porezni prihodi povećani su za 8,04% odnosno za iznos 3.825.000 kuna radi povećanja poreznih prihoda tijekom osam mjeseci ove godine. Realizacija proračuna 65 milijuna kuna, što je 50% proračuna. Uskoro kreće realizacija većih projekata, nogostupa u Ostrni i u Zagrebačkoj koji će promijeniti sliku proračuna. Hoće li doći do još jednog rebalansa u prosincu, zasada još ne možemo najaviti“, istaknuo je pročelnik Dean Dragičević. Na sjednici je usvojen amandman gradonačelnika kojim se osigurava 500.000 kuna za izgradnju plinovoda u Martinskoj ulici.

Vijećnika Sinišu Kljajića je zanimalo nekoliko stavki koje su promijenjenog iznosa, kao što je pokroviteljstvo GV i gradonačelnika stambeno zbrinjavanje za hrvatske branitelje, program informatičkog obrazovanja za osobe treće dobi, spomenik prvom predsjedniku RH, uređenje svlačionica NK Ostrna, odustajanje od projekta u Leprovici, itd. Gradonačelnik Panian je napomenuo „ukoliko se projekt neće ostvariti ove godine, ostvarit će se sljedeće godine“, dok je pročelnik Dragičević, između svih ostalih odgovora, naveo kako „za nogostup u Leprovici imamo građevinsku i gradit ćemo se u proljeće, možda i ranije, a što se tiče Vatrogasnog doma jedan dio garaže nema uporabnu dozvolu što je potrebno uskladiti i isti proces će potrajati“.

Na pitanja vijećnika Darjana Budimira o visini isplaćene prve rate za otkup zgrade starog Suda, plus dodatnih 200.000 kuna za uređenje te zgrade, što se planira za 100.000 kuna urediti u Ostrni te o kakvom se povećanju se radi za stavku spomenika prvog predsjednika RH. Odgovori pročelnika Dragičevića nisu zadovoljili vijećnika Budimira nakon čega je došlo do međusobnog žustrog dobacivanja te je na kraju pročelnik opomenut od strane predsjednika Gradskog vijeća. Drugi rebalans ovogodišnjeg proračuna usvojen je zaključno većinom glasova.

Izrađena Studija procjene geotermalnog potencijala na području grada

U nastavku sjednice gradski vijećnici razmotrili su izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja ove godine. Tom prilikom gradonačelnik Nenad Panian napomenuo je nedavno pokrenut projekt od velike važnosti za energetsku budućnost grada za koji je izrađena Studija procjene geotermalnog potencijala na području grada. „Studija govori o indirektnom i direktnom i elektro potencijalu geotermalnih izvora energije. Ovime smo se priključili i drugim hrvatskim gradovima, kao što je Bjelovar koji je već od ranije započeo realizaciju. Postoje tri stadija, a posljednji traje 4 do 5 godina, no sve počinje s ovom Studijom. Nas zanima grijanje pomoću dizalice topline, staklenici na području Prozorja, toplice, a struja se jedino može ostvariti uz pomoć većih korporacija“, pojasnio je neke od bitnih činjenica vezane uz Studiju.

Vijećnik Mihael Pinter je komentirao kako se „u ovom gradu neke informacije koje su od javnog interesa ne mogu dobiti“ dovevši u pitanje transparentnost uprave i pravo na pristup na informacije, što je pročelnik Boris Savić odbio, držeći da je „pravo na pristup na informacije zakonski regulirano, ne samo hrvatskim već i europskim zakonima te sve tražene informacije nadležna služba je riješila“.

Vijećnik Darjan Budimir tražio je pojašnjenja za pojedine stavke, odnosno troškove, koji su ili smanjeni ili povećani, kao što je PR putem tvrtke Waves komunikacije, uređenje parcela i uređenje okoliša gradske zgrade te mogućnost predočenja spomenute Studije, što mu je i odgovoreno. Izvješće je naposljetku prihvaćeno većinom glasova vijećnika.

Sredstva za program građenja komunalne infrastrukture smanjena, dok su za program održavanja povećana

Drugi rebalans Programa građenja komunalne infrastrukture za ovu godinu se smanjuje s 37.679.625 kuna na 33.851.875 kuna i kako je istaknuo zamjenik pročelnika Marijo Vinko program je usklađen s izvedenim radovima i postignutim ugovorima.

Vijećnik Siniša Kljajić komentirao je dodatne troškove plaćanja dvostrukog nadzora na radovima izgradnje kružnog toka kod Lidla, na što je dogradonačelnica Jasminka Kokot Bambić pojasnila da se ne radi o stručnom nadzoru već o savjetodavnim, konzultantskim uslugama Nikole Tominca s obzirom na dugogodišnje iskustvo u građevinskom području. Vijećnik Darjan Budimir ponovio je pitanje o povećanju troškova za spomenik prvom predsjedniku RH za 70.000 kuna te za uređenje okoliša zgrade gradske uprave. „Nema pumpanja novih radova već se radi preslagivanju, prekniženju jedne stavke na drugu, što nismo bili u prilici obaviti prije izvođenja radova“, odgovorio je zamjenik pročelnika Marijo Vinko.

S druge strane 2. rebalans Programa održavanja komunalne infrastrukture se povećava za 1.310.000 kuna te prema novom prijedlogu 2. rebalansa iznosi 12.756.800 kuna. Kako je pojasnila voditeljica Jadranka Robić povećana su sredstva na dijelu održavanja javnih zelenih površina s obzirom da je povećan broj košnji i održavanja i čišćenja javnih površina, zatim povećana su sredstva i za održavanje nerazvrstanih cesta te je, između ostalog, povećana stavka sadnje stabala i grmova na području grada. Isto tako osigurana su znatna sredstva za novu stavku - zbrinjavanje životinja u koju su uključena sredstva za uklanjanje uginulih životinja s javnih površina, zbrinjavanje pasa i mačaka lutalica, itd.

Na sjednici su također razmotreni pripadajući prijedlozi drugog rebalansa programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju, programa javnih potreba u kulturi, programa javnih potreba u sportu te programa javnih potreba u socijalnoj skrbi te su isto tako usvojena većinom glasova vijećnika, bez rasprave.

Izmjene UPU-a za potrebe izgradnje novog objekta za DVD Dugo Selo

Radi potrebe preseljenja i izgradnje novog objekta za DVD Dugo Selo donijeta je odluka o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja osnovna škola Dugo Selo – Zorićeva. Područje se nalazi južno od Osnovne škole Josipa Zorića, uz željezničku prugu. Potrebno je povećati izgradivost građevinske čestice, inače u vlasništvu Grada Dugog Sela. Čestica ima površinu 3.000 m2.

Na pitanja vijećnika Budimira da li postoji pristup na javnu prometnicu, te da li postoji komunalna infrastruktura i u kojem periodu bi se realizirao novi objekt, zamjenik pročelnika Vinko navodi da je „izrada ovog Plana, prvi korak, a zatim na red dolazi izgradnja obilaznice za koju je ŽUC pokrenuo izradu glavnog projekta, a Grad će u proračunu za sljedeću godinu osigurati sredstva za izgradnju pristupne ceste kojom će ujedno OŠ Josipa Zorića imati prometnu vezu s južne strane“. Što se tiče rokova najvećim dijelom ovise o obilaznici, no Grad može neovisno krenuti u izgradnju pristupne ceste.

U nastavku sjednice vijećnici su usvojili Pismo namjere o intenziviranju mjera za pravedniju, klimatski neutralnu Europu koju će potpisati gradonačelnici iz cijele Europe, a za potrebe izrade Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka. Vijećnik Kljajić pozdravio je ovu odluku te podsjetio na mogućnost suradnje Grada i Križevačkog laboratorija inovacija za klimu. Gradonačelnik također potiče mlade za uključivanje, osnivanjem udruga, koje bi se bavile ekološkim temama i problematikom. Vijećnici su u nastavku upoznati s programom rada Savjeta mladih Grada Dugog Sela koji je prezentirala predsjednica Ana Ivanda te je donijeta odluka o davanju na upravljanje sportske građevine PUMP TRACK Biciklističkom klubu Dugo Selo koji će i dalje biti javni sportski objekt na kojem će uz sve zainteresirane rekreativce i građane, trenirati i članovi ovog Kluba.

I.G.O.

  • 11
  • 22
  • 33
  • 44