Na području grada Dugog Sela u tijeku je više komunalnih aktivnosti. Kako doznajemo od više savjetnice za komunalnu izgradnju i zaštitu okoliša Jadranke Robić, u tijeku su radovi na izgradnji nogostupa u Ulici I. savski odvojak sa spojem na priključnu prometnicu za nadvožnjak.

Radovima je obuhvaćena izgradnja dijela drenažne odvodnje, oborinske kanalizacije, proširenje cijevnog propusta, izgradnja nogostupa i spoja na prometnicu za nadvožnjak te asfaltiranje Ulice I. savski odvojak. Vrijeme izvođenja radova je 60 dana, vrijednost je 577.280 kuna.

Gradi se garaža DVD-a Ostrna – faza II koja obuhvaća građevinsko-obrtničke radove ( zidarske, keramičarske, soboslikarsko-ličilačke i stolarske radove) , vanjsko uređenje (asfaltiranje prilaza i staza, horizontalna i vertikalna signalizacija, hortikultura, ograda) , radove na vodovodu i odvodnji ( sanitarni uređaji i pribor), elektrinstalaterske radove (instalacije rasvjete, utičnice i pogonskih priključaka), strojarske instalacije (sustav grijanja) i ugradnju opreme (uredski namještaj). Vrijednost ovih radova je 873.091,26 kuna

Počeli su i radovi na izgradnji dječjeg igrališta u naselju Kopčevec. Bit će opremljeno s pet dječjih igrala - kombinirano igralo (toranj s krovom, spiralni tobogan, kasa ploča s užetom za penjanje, stepenice s rukohvatom i dvije ljuljačke), klackalica na opruzi, dvije njihalice na jednoj opruzi, ljuljačka s košarom koja je pristupačna i sa djecu sa posebnim potrebama, urbana oprema (5 klupa, 3 koša za otpatke). Izgradit će se i igralište za igre s loptom s umjetnom travom i zaštitnom ogradom, opremljeno s metalnim golovima s mrežom i mobilnim malim golovima. Uz navedeno parcela će se i hortikurno urediti, a igralište ograditi panel ogradom. Već na proljeće igralište bi trebalo biti puno djece, radovi vrijedni 386.372 kuna bi trebali trajati tri mjeseca.

U tijeku je i izgradnja više nogostupa, više informacija dao je stručni suradnik za komunalno i stambeno gospodarstvo Anto Šimunović. U Ulica Ivana Gorana Kovačića izvedeni su radovi iskopa terena, nasipavanja kamene podloge, postava cestovnih i pješačkih rubnjaka, a nakon izvedbe kućnih priključaka na novo izgrađeni vodovod u ulici od strane ViO ZŽ, pristupit će se završnim radovima asfaltiranja nogostupa.  U Ulici Ivice Lovretića ukupna duljina dionice iznosi 250 metara, izrađuju se armiranobetonski potporni zidovi, postava rubnjaka i planiranje kamene posteljice nogostupa. Rugvička ulica ima ukupna duljina dionice iznosi 600 metara, u tijeku je izrada iskolčenja nogostupa i oborinske odvodnje, nakon čega slijede radovi na iskopu terena i slijedeći radovi prema zadanoj dinamici.

Na svim dionicama će se izvoditi: pripremni radovi (uklanjanje raznih drveća, rubnjaka, ograda i sl..); zemljani radovi (iskop terena); odvodnja oborina (izvedba slivnika, priključka slivnika na postojeća AB reviziona okna…); kolčnička konstrukcija (izrada kamenog nasipa, postava rubnjaka, ugradnja asfalta); prometna oprema (horizontalna i vertikalna signalizacija).

Na gradilištu izgradnje dvorane dječjeg vrtića su trenutno u toku radovi izrade armiranobetonskih nadtemelja, te radovi iskopa i postave oborinske odvodnje.

Na kući za ispraćaj na Novom groblju postavljena je nadstrešnica te se privode kraju završni radovi.

 • 11
 • 1010
 • 1111
 • 1212
 • 1414
 • 22
 • 33
 • 44
 • 55
 • 66
 • 77
 • 88