Na aktualnom satu današnje 8. redovne sjednice dugoselskog Gradskog vijeća, nije bilo puno pitanja te je kratko trajao. Sjednicu je vodio predsjednik Vijeća Kruno Blažinović, u nazočnosti gradonačelnika Nenada Paniana, njegove zamjenice Jasminke Kokot Bambić, gradskih stručnih odjela te predstavnika gradskih tvrtki i ustanova. Aktualac je pitanjima otvorila vijećnica Kristina Jelečki.

Sportsko rekreacijski centar Puhovo prijavljen je lani na natječaj, ne zna se još kakvi su rezultati ostvareni, a javnost će biti o njima obaviještena kad se saznaju, odgovorio je ispred Upravnog odjela za prostorno uređenje Marijo Vinko. Sredstva za izgradnju nogostupa u Huzanićevoj su osigurana i za očekivati je realizacija. Aplikacija odnosno web platforma Otvoreni grad je funkcionalna, a mogu se za sada koristiti samo oni programi koji su odobreni od nadležnih ministarstava, od istih se čekaju dodatni obrasci što bi se trebalo dobiti do proljeća, rečeno je vijećnici Jelečki. Rade se projekcije za sljedeće tri godine te za sada nisu planirani nogostupi u Kopčevcu tj. ulici Čret i Radničkoj koje su sabirne ulice, rekao je Vinko na pitanje vijećnika Darka Debeljaka. Što se tiče tamošnjeg dječjeg igrališta, čekaju se naručena igrala, a prostor bi trebao biti gotov do proljeća. Vijećnik Mihael Pinter osvrnuo se na odgovor koji je, na pitanje Siniše Kljajića dostavio ViO ZŽ, a vezano za odlaganje otpada na prostoru izvorišta Kosnica od stane privatnih vlasnika.

Kako se navodi u dopisu, na tom prostoru ne odlaže se nikakav otpad dok tvrtka nije nadležna za problem eventualnog protupravnog odlaganja izvan ograđenog prostora odnosno izvan I.zone zaštite vodocrpilišta. Kako je dodatno pojasnio gradonačelnik Nenad Panian, ujedno i predsjednik skupštine ViO-a, njihov prostor je ograđen te nemaju ingerenciju izvan svog prostora. Vezano za odlaganje od stane vlasnika na čijem se to zemljištu dogodilo, upozoreni su i to je u postupanju. Dodatni problem su i ilegalna odlaganja otpada. Kome, kako i kada se građani mogu obratiti za oštećenja na Šaškovečkoj ulici, bilo je Pinterovo drugo pitanje. Radovi se odvijaju od Bunčića do groblja, a ići će još i nogostup te će cijela ta ulica biti u radovima. Na problem ilegalnog odlaganja otpada ukazao je i vijećnik Stjepan Štefinovec. MO Leprovica inicirao je izgradnju nadzornih kamera no nemaju nikakva saznanja je li se koga uhvatilo, a smeće je još uvijek tamo. Ima elemenata vandalizma, izdana su dva rješenja, a nadzirat će se 6 do 7 spremnika, a kasnije svih 30, odgovorio je službenik ovlašten za privremeno obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za financije i komunalno gospodarstvo Dean Dragičević. Štefinovec je izrazio zadovoljstvo što je napokon na tom području dobiven nekakav javni prijevoz te apelirao da se napravi sitna korekcija vezana za polazak i odlazak autobusa u vrijeme gužvi – kad ljudi idu i vraćaju se s posla. Kako je pojasnio gradonačelnik, on nije posve zadovoljan, išlo se na intermodularni prijevoz, za međužupanijski je novi vozni red. Slijedi sastanak po tom pitanju. Napravljena je anketa o javnom gradskom prijevozu, da se vide stvarne potrebe građana. Također, napravljena je prometna studija. Planirano je da lokalni prijevoz krene za godinu i pol, kazao je gradonačelnik Panian.

  • gv1_1gv1_1
  • gv1_2gv1_2
  • gv1_3gv1_3
  • gv1_4gv1_4
  • gv1_5gv1_5
  • gv1_6gv1_6