________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Privatni osnivači dječjih vrtića odlučili su povećati ekonomsku cijenu smještaja djeteta u vrtić. Povećanja se kreću od 38 do 65 eura po djetetu.
 
Pročelnik za pravne poslove, društvene djelatnosti i protokol, Boris Savić kaže da bi ti iznosi pali na teret roditelja u slučaju da nema ponovne intervencije Grada, priopćava Grad Dugo Selo.
 
"Grad Dugo Selo pronašao je rješenje za predloženo povećanje i u svakom povećanju će sudjelovati s 40 eura po djetetu. Tako će za neke od 390-oro djece koja pohađaju privatne dječje vrtiće to značiti manji račun, a za neke povećanje koje će biti u granicama izdrživosti", rekao je pročelnik Savić.
 
Naglašava kako se radi o petom povećanje sufinanciranja boravka djece u privatnim vrtićima u posljednjih šest godina i koje je daleko najveće do sad.
 
"Potrebno je naglasiti da je od 2018. godine kad je subvencija iznosila 132 eura, predloženo da u 2024. godini subvencija bude 232 eura.
 
Građani će o svemu biti informirani od strane privatnih vrtića, a i ubuduće će kroz račune biti i jasno informirani o količini subvencije koju Grad Dugo Selo daje za svako dijete", rekao je pročelnik Savić.
 
Priopćenje Grad Dugo Selo