Gradonačelnik Dugog Sela Nenad Panian potpisao je danas s predstavnicama privatnih vrtića, ravnateljicom DV „Vrapčić“ Ivom Hrković, „Buba Biba“ Andrejom Čukelj te „Didi“ Karmen Pavlic, aneks ugovora o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja u vrtićima drugih osnivača u 2021. godini, a zbog povećanja iznosa sufinanciranja Grada sa 1.100 kuna mjesečno po korisniku na 1.300 kuna.

Ovu odluku gradonačelnik donosi isti dan te ona stupa na snagu danom donošenja što znači da će se u obračunima (troškovima-zahtjevima za uplatu iznosa sufinanciranja) privatnih vrtića za 10. mjesec, vršiti isplata Grada po novim iznosima.

Ukupno je na području grada 663 vrtićanaca. Gradski DV „Dugo Selo“ polazi njih 353 dok je u privatnim vrtićima 310 djece: „Buba Biba“ ima 50 djece, „Didi“ 60, a Vrapčić 200.

„Kao što sam govorio u predizbornom programu, bit svega je izjednačiti cijene u gradskom i privatnim vrtićima na dobrobit građana. Ovime privatni vrtići ne dobivaju dodatnu sumu nego se samo smanjuje roditeljima cijena prilikom boravka djece. Nadam se da ćemo u sljedećem razdoblju, ovisno o potrebama privatnih vrtića i ovisno o inflaciji, nastojati izjednačiti cijenu s gradskim tako da svi budu zadovoljni, iduće godine ili godinu poslije toga – sve ovisno o potrebama privatnih vrtića i dogovoru s Gradom. Neće biti nikakvih problema jer, jednostavno, mi moramo misliti na djecu Dugog Sela, na zaposlene roditelje te na poduzetničku klimu, a privatni vrtići to jesu i mi ih potičemo da nastave s radom“, naglasio je gradonačelnik Panian.

Zadovoljstvo suradnjom iskazale su i predstavnice privatnih vrtića.

"Za nas to je jedan veliki korak koji se, do sada, na području grada Dugog Sela nije dogodio. To nam puno znači jer će roditelji imati jednake startne pozicije pri upisu što se tiče same cijene, a i ova najava da će se pratiti inflacija na terenu. Meni osobno, čini mi se da je Grad počeo ulagati i brinuti se o predškolskom obrazovanju i odgoju na način kako to rade dobri gospodari. Bilo je interesa za osnivanje novih skupina, na što je pozivao Grad, u našem vrtiću. Mi smo otvorili dvije nove skupine u Puhovu tako da ih sada tamo imamo pet, napravili smo preustroj prostora“, kazala je ravnateljica vrtića „Didi“ Karmen Pavlic.amš

  • vrtić_1vrtić_1
  • vrtić_2vrtić_2
  • vrtić_3vrtić_3