Gradski vijećnici na jučerašnjoj redovnoj 6. sjednici pod predsjedavanjem Siniše Kljajića te u prisustvu zamjenice gradonačelnika Jasminke Kokot Bambić, gradskih pročelnika i stručnih službi donijeli su odluku od dodjeli javnih priznanja Grada Dugog Sela za 2021. godinu koja će se tradicionalno uručiti uz obilježavanje Dana Grada 11. studenoga.

Ovogodišnji laureati za životno djelo i dugogodišnji angažman u području vatrogastva i zaštite od požara su Vinko Kašnar (posthumno) te Slavek Doroda. Godišnja nagrada Grada dodjeljuje se za doprinos i postignuće od osobitog značenja za Grad Dugo Selo tijekom godine koja prethodi godini u kojoj se dodjeljuje nagrada, a ove godine dobitnici su: Jadranka Robić, Ivana Radaković, Likovna udruga Dugo Selo, Ivana Bodrožić, Josipa Mamić i Kristijan Katinić. Zahvalnice Grada bit će uručene Biciklističkom klubu „Dugo Selo 2001“, Dragici Pjevac, Srećku Kopunu, Veroniki Đivan, Davoru Oreškoviću, Ivanu Grgošiću, Milici Jakić i Jadranki Saćer.

Isto tako ove godine godišnje zahvalnice Grada uručit će se povodom obilježavanja 30. jubileja Oružanih snaga Republike Hrvatske za doprinos u Domovinskom ratu i to sljedećima:

Udruzi HVIDR-a Dugo Selo, Udruzi Crne mambe Dugo Selo, Udruzi Hrvatski vitezovi – ratni veterani '91. Dugo Selo, pričuvnom satniku Željku Bajsu, umirovljenom višem policijskom naredniku Damiru Mesiću, pričuvnom bojniku Anti Kolovratu (posthumno), umirovljenom brigadiru Vinku Ukoti, umirovljenom generalu Rudiju Stipičiću, 53. Dugoselskom samostalnom bataljunu, umirovljenom pukovniku Nikoli Tomincu, ratnom zapovjedniku 53. Dugoselskog samostalnog bataljuna, 2. Gardijskog brigadi – Gromovi, umirovljenom generalu-bojniku Vladi Šindleru, Policijskoj postaji Dugo Selo, umirovljenom višem policijskom inspektoru Stjepanu Benčaku, Teritorijalnoj obrani općine Dugo Selo, umirovljenom brigadiru Stjepanu Berteku, Narodnoj zaštiti općine Dugo Selo, umirovljenom bojniku Zdravku Antolkoviću, 1. Samostalnoj dragovoljačkoj postrojbi Dugo Selo, poručniku Darku Tomašiću, Lovačkoj satniji Dugo Selo, Krunoslavu Novaku, umirovljenom pukovniku Ivici Šafariću, umirovljenom desetniku Stanku Elezu i satniku Željku Galoviću (posthumno). Zahvalnice Grada Dugog Sela spomenutim kandidatima bit će uručene povodom svečanog obilježavanja 30 godina OS RH koje će se održati 6. studenoga u Dugom Selu.

Vijećnici su usvojili zaključke o financijskom pokroviteljstvu Gradskog vijeća – Društva „Naša djeca“ Dugo Selo za pokrivanje troškova projekta obnove kuhinje u odmaralištu Društva Naša djeca Dugo Selo u Velom Lošinju te Udruge Hrvatski vitezovi ratni veterani '91. Dugo Selo za pokrivanje troškova organizacije svečanosti obilježavanja 30. godišnjice Oružanih snaga Republike Hrvatske koja će se održati u Dugom Selu. Za svaki zahtjev projekt osigurano je po 10.000 kuna

Izvan snage IX. izmjene i dopune Prostornog plana Grada Dugog Sela

Odlukom vijećnika stavljena je izvan snage odluke o izradi IX. izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Dugog Sela. Naime, odluka o izradi 9. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela donesena je krajem prethodne godine temeljem inicijative trgovačkog društva Prerada drva Čigra d.o.o. koje je radi „radi razvoja svog poslovanja“ tražilo da se Prostorni plan izmjeni na način da se nekretnina označena na k.č.br. 824/1 k.o. Dugo Selo II prenamjeni iz mješovite namjene (unutar građevinskog područja – GPN) u gospodarsku-proizvodnu pretežno industrijsku namjenu. No, tijekom provedene javne rasprave izraženo je otvoreno protivljenje javnosti i vlasnika okolnih građevinskih čestica predloženim izmjenama s obzirom da je spomenuta tvrtka planirala na čestici graditi proizvodne pogone prerade reciklirane plastike, stoga se odustalo od IX. izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Dugog Sela te se ovom odlukom sada stavljaju izvan snage.

Gradski vijećnici usvojili su Plan djelovanja Grada Dugog Sela u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu radi formiranja mjera i postupanja djelomične sanacije šteta od prirodnih nepogoda kojeg je vijećnicima prezentirala pročelnica za društvene djelatnosti Zvjezdana Budor Klarić. Radi strategijskog sagledavanja ove materije Klub vijećnika Drugo Selo uputio je određene zahtjeve koji su donekle povezani s planom, no utvrđeno je da se na sjednici neće donositi posebni zaključci već će isti njihovi zahtjevi biti implementirani u sljedeće dokumente, kao što je Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Dugog Sela koji je potrebno donijeti ove godine za sljedeću godinu. Između ostalog prema zahtjevima Grad treba organizirati sastanak s pravnim osobama, sastanak s mjesnim odborima, tiskati letak za građane s obavijesti o protokolu ponašanja tijekom opće ugroze, kao i o navedenom mjestu okupljanja, zatražiti popis opreme koje će biti na raspolaganju u slučaju ugroze, itd. Kako je istaknuo predsjednik Gradskog vijeća Siniša Kljajić ispred Kluba vijećnika Drugo Selo „naši zahtjevi su da poboljšaju sustav da odgovornije određuje svoje poslove“.

Odlukom o ukidanju statusa javnog dobra na k.č.broj 1904/4 k.o. Dugo Selo stvoren je preduvjet daljnjem raspolaganju nad istim zemljištem na kojem Grad predviđa izgradnju rekreacijskog centar Puhovo, što su svojom gradski vijećnici prihvatili.

Prihvaćene ponude za kupnju dviju parcela u Poduzetničkoj zoni Črnovčak

Sukladno javnom natječaju za prodaju dijela nekretnine oranice Črnovčak ukupne površine 100.000 m2 – za kupnju parcele površine 23.713 m2 pristigla je jedna pravovaljana ponuda s iznosom od 2.518.083 kune, obrta JIK Kajba iz Dugog Sela. Za drugu parcelu površine 12.000 m2 također je pristigla jedna pravovaljana ponuda s ponuđenim iznosom od 1.274.300 kuna trgovačkog društva HRT Šarić d.o.o. iz Dugog Sela. Za parcelu površine 7.000 m2 te za parcelu površine 22.961 m2 nije pristigla niti jedna ponuda stoga je u tim dijelovima poništen javni natječaj.

Kako je pojasnio pročelnik za gospodarstvo i financije Dean Dragičević za još dvije čestice – jedna ukupne površine 2.605 m2 i druga površine 3.000 m2 također su pristigle valjane ponude koje će sukladno zakonskim ovlastima prihvatiti gradonačelnik, dok je čestica 3 planirana za Poduzetnički inkubator. Vijećnik Darjan Budimir zatražio je pojašnjenje vezano uz ponude koje usvaja gradonačelnik, na što je pročelnik za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika Mladen Šestan naveo kako prema Zakonu o lokalnoj i područnoj samoupravi propisuje da predstavničko tijelo i gradonačelnik odlučuju o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina, a u ovom slučaju gradonačelnik može odlučivati do iznosa od 0,5% proračuna bez primitaka u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje. U 2020. godini tih 0,5% iznosi 327.687 kuna i to je limit za samostalne odluke gradonačelnika. Ponude za spomenute čestice ne prelaze tu cifru, stoga će odluke donijeti gradonačelnik te ih zasada još nije donio, kazao je pročelnik.

Usvojen program rada Savjeta mladih Grada Dugog Sela za 2022. godinu

Ispred Savjeta mladih Grada Dugog Sela predsjednica Ana Ivanda izvijestila je vijećnike o njihovom programu rada za sljedeću godinu koji obuhvaća osam projekata. Uz već postojeće uspješne projekte kao što su besplatne instrukcije za osnovnoškolce i maturante, besplatne radionice financija i tečaj govorništva uključena su još tri projekta udruga koje su se odazvale na njihov poziv - Košarkaški klub Dugo Selo s tradicionalnim turnirom ulične košarke, udruga S.U.R.L.A s organizacijom malonogometnog noćnog turnira, te udruge MahLab s projektom „Maker faire“. Vijećnik Kruno Blažinović pozvao je Savjet mladih da motivira i potiče ostale udruge da aktivnije provodi projekte za mlade, ne da i sam organizira iste projekte, dok je vijećnik Boris Savić naveo važnost isticanja izvora financiranja svih projekata, a to je isključivo Grad Dugo Selo. Vijećnik Krešo Cvijanović nadovezao se i kazao kako se dešava da pojedini projekti se tako „duplo financiraju“ što nije korektno. Predsjednica Ivanda ističe kako je velik problem u Dugom Selu što ne postoji udruga koja bi se isključivo bavila pitanjima mladih te se nada kako će se to promijeniti njenim formiranjem. Vijećnici su na kraju jednoglasno prihvatili program Savjeta mladih.

Udruga Zdenac u Ulici I.G. Kovačića osniva dječji vrtić

Prema pismu namjeru udruge Zdenac u Ulici I.G. Kovačića planirano je osnivanje dječjeg vrtića za dvije odgojno-obrazovne skupine. S obzirom da njihovom postojećem objektu nedostaje površina za igralište za djecu, zatraženo je od Grada Dugog Sela ustupanje na korištenje javne zelene površine od 2.200 m2 ispred njihovog objekata koju bi udruga o svom trošku uredila i opremila kao vanjsko igralište za potrebe vrtića. Vijećnici su jednoglasno prihvatili pismo namjere te time prenijeli u korist investitora pravo građenje na spomenutom zemljištu. Udruga Zdenac na području grada djeluje od 20023. godine i kao jednu od primarnih aktivnosti navodi promicanje duhovne izgradnje, vjerske aktivnosti, izgradnje međuvjerskog dijaloga i vrijednosti solidarnosti u različitim religijama i društvu.

I.G.O.