________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Otvoren je J A V N I   P O Z I V za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Dugog Sela u 2022. godine.Pozivaju se ovlašteni predlagatelji da podnesu prijedloge za sljedeća javna priznanja Grada Dugog Sela: Nagrada Grada Dugog Sela za životno djelo; Godišnja nagrada Grada Dugog Sela; Počasni građanin Grada Dugog Sela; Zahvalnica Grada Dugog Sela.  

Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu Nagrade Grada Dugog Sela za životno djelo, Godišnje nagrade Grada Dugog Sela i Zahvalnice Grada Dugog Sela imaju Gradonačelnik, vijećnici Gradskog vijeća, tijela mjesne samouprave, građani Grada Dugog Sela, trgovačka društva, ustanove, udruge, političke stranke i druge domaće pravne osobe. Pravo podnošenja prijedloga za proglašenje Počasnim građaninom Grada Dugog Sela ima gradonačelnik Grada Dugog Sela i članovi Gradskog vijeća. Krajnji rok za dostavu prijedloga je 04. listopada 2022. godine. Tradicionalno, javna priznanja dodjeljuju se prigodom svečane sjednice za Dan Grada u studenom. 

Sve informacije o uvjetima i rokovima OVDJE