Na današnjoj sjednici Mandatne komisije pod predsjedavanjem Zlatka Matacuna, a u nazočnosti zamjenice gradonačelnika Jasminke Kokot Bambić i pročelnika za pravne poslove, društvene djelatnosti i protokol Borisa Savića utvrđeno je mirovanje mandata gradskog vijećnika Pave Vukelića.

Kako je pojasnio pročelnik Savić, vijećnik svoj mandat stavlja u mirovanje iz osobnih razloga, a sukladno koalicijskom sporazumu iz Stranke rada i solidarnosti Milan Bandić 365 se predlaže na njegovo mjesto Vlado Šindler. On će se imenovati za novog člana Gradskog vijeća te ujedno zamjenikom gradskog vijećnika. Članovi Mandatne komisije prihvatili su predložene prijedloge zaključaka.

Financijsko pokroviteljstvo GV nad 6. noćnim malonogometnim turnirom 

Odbor za dodjelu nagrada i priznanja po predsjedavanjem Krune Blažinovića razmotrio je pristigli zahtjev za dodjelu financijskog pokroviteljstva Gradskog vijeća Grada Dugog Sela. Radi se o zahtjevu udruge SURLA koja organizira tradicionalni 6. po redu noćni malonogometni turnir s humanitarnim karakterom. Brojne ekipe sudionici ovog vrlo popularnog turnira ove godine natjecat će se od 15. do 18. lipnja na terenima Sportskog centra Žanin. Odbor je organizatorima odobrio maksimalni iznos od 10.000 kuna, a krajnju odluku donijet će Gradsko vijeće.

Odbor za zaštitu okoliša i prostorno uređenje podržao zahtjeve privatnog investitora u Osječkoj ulici

Odbor za zaštitu okoliša i prostorno uređenje pod predsjedavanjem Darija Pavlovića te u nazočnosti dogradonačelnice Jasminke Kokot Bambić, predsjednika Gradskog vijeća Krune Blažinovića i zamjenika pročelnika za financije i komunalno gospodarstvo Marija Vinka prihvatio je prijedloge odluke o izradi 13. kao i 14. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela. Članovi Odbora upoznati su i s prijedlogom odluke o izradi 16. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone Centar naselja Dugo Selo o kojoj su raspravljali i na protekloj sjednici, s time da je sada rješavanje parkirališnog prostora kod POS-a izbrisano u ovim izmjenama. Iste izmjene financira privatna stranka koja je investitor izgradnje nekretnine u Osječkoj ulici i ima dva zahtjeva – prvim bi se istoj nekretnini omogućio pristup na građevinsku česticu preko susjedne čestice, a drugim traži izuzeće prilikom gradnje potkrovlja koje je inače propisanom ovim DPU. Članovi Odbora suglasni su s prvim zahtjevom, dok su oko drugog iznijeli svoje određene stavove i sumnje smatrajući kako se sada otvaraju vrata da isto izuzeće omogući svima. Na kraju svi zahtjevi su usvojeni i jednoglasno je podržana odluka o izradi 16. izmjena DPU zone Centar naselja Dugo Selo.

Na istoj sjednici donijeta je tehnička odluka usklađenja o pokretanju postupka stavljanja izvan snage DPU Martin Breg s obzirom da je sukladno zakonu ukinuta kategorija detaljnih planova uređenja te su isti izjednačeni s urbanističkim planom uređenja – tako će polazišta DPU Martin Brega sada biti integrirana u UPU područja Martin Breg koji uređuje širi obuhvat. Također članovi Odbora suglasni su s odlukom o stavljanju izvan snage Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Kolodvor Dugo Selo s obzirom Grad nije realizirao kupnju građevinske čestice planiranu u sklopu obuhvata ovog plana te time nisu ostvareni preduvjeti za planiranje istog područja u intermodalni terminal.

 

  • 11
  • 22
  • 33
  • 44
  • 55