________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Uoči sutrašnje 14. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Dugog Sela danas je pod predsjedavanjem Romane Pejčić te u prisustvu dogradonačelnice Jasminke Kokot Bambić i voditeljice Odjela za društvene djelatnosti Zvjezdane Budor Klarić, održana sjednica Odbor za društvene djelatnosti i socijalnu skrb. Razmatrani su prijedlozi programa proračunskih programa za 2023. godinu iz domene društvenih djelatnosti, a o njima je ukratko izvijestila Budor Klarić istaknuvši kako je za sve programe sljedeće godine planiran više sredstava, s obzirom na povećanje troškova i cijena.

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela raspolagat će s ukupno 4,2 milijuna eura. Od toga za predškolski odgoj – za redovni rad DV Dugo Selo, za sufinanciranje cijene boravka djece u vrtićima drugih osnivača te za projekt Vrtić u zajednici – zajednica u vrtiću izdvojit će se 3 milijuna 26.000 eura te za školstvo 1,1 milijun eura čime se planiraju financirati dodatne potrebe, ako što je škola u prirodi, obuka neplivača, produženi boravak u osnovnim školama, itd., zatim uređenje igrališta OŠ Josipa Zorića, nabava udžbenika za učenike osnovnih i srednjih škola, školske i studentske stipendije, sufinanciranje prijevoza učenika i studenata te Glazbena škola.

Na pitanje članice Ružice Lasan Trčić da li je moguće da se besplatni udžbenici omoguće svim učenicima neovisno na mjesto prebivališta, odnosno i učenicima osnovnih škola, na što je voditeljica Budor Klarić istaknula da je Grad Dugo Selo utvrdio odluke na temelju istih u Zagrebu. „Ukoliko postoje takvi slučajevi, u Gradu smo otvoreni da pronađemo rješenje i za njih“, poručila je Budor Klarić. Člana Antu Herecega zanimalo je da li se pronašlo rješenje za deficit profesora matematike u našim školama, na što je dogradonačelnica Kokot Bambić podsjetila na prijedlog GI Drugo Selo kojim bi se motivirao ostanak profesora u Dugom Selu, no zasada odgovarajući modus nije pronađen. A na pitanje o projektu izgradnje 3 osnovne škole dogradonačelnica navodi da je nositelj projekta osnivač škole – Zagrebačka županija. „Grad Dugo Selo je pitanje zemljišta za prometnicu uspio riješiti sa Zagrebačkom nadbiskupijom, a projektna dokumentacija i građevinska dozvola koja vrijedi do 2023. je pod ingerencijom Zagrebačke županije“, kazala je zamjenica gradonačelnika. Vezano uz mogućnost sufinanciranja obrta za dadilje od strane Grada, zasada se neće donositi odluka od strane Grada jer su u planu investicije izgradnje novog vrtića u Ostrni i dogradnje u Lukarišću, dodaje dogradonačelnica.

Program javnih potreba u kulturi za sljedeću godinu raspolagat će s ukupno 724.662 eura, od čega za Pučko otvoreno učilište Dugo Selo je planirano 377.989 eura, za Gradsku knjižnicu Dugo Selo 209.969 eura te za ostale projekte u kulturi 136.704 eura.

Programom javnih potreba u sportu za 2023. godinu planira s ukupno 651.670 eura, od čega za financiranje sportskih udruga kroz Zajednicu športskih udruga Grada Dugog Sela izdvojit će se 465.858 eura te za redovnu djelatnost Sportskog centra Dugo Selo 185.812 eura. Na pitanje člana Hercega da li sportski klubovi imaju licencirane trenere, odgovoreno je da svi klubovi imaju licencirane trenere od strane njihovih saveza, dok neki imaju i licence kineziološkog fakulteta, te da Grad sukladno kriterijima sufinancira samo licencirane trenere.  

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi u sljedećoj godini planira 505.520 eura sredstava, a istim će se pokriti različiti oblici pomoći sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, kao i ostale pomoći i donacije. Članicu Lasan Trčić zaimalo je da li Grad planira „dnevni boravak za umirovljenike“, a dogradonačelnica je potvrdila da postoji ideja o izgradnji Dnevnog centra u nastavku objekata Udruge umirovljenika Dugo Selo, odnosno uz Dvoranu Preporod, no trenutno nisu otvoreni natječaji kojima bi sredstvima EU mogli financirati takav projekt, što ne znači da neće i dalje biti.

Odbor je u nastavku usvojio II. dopunu Plana upisa djece u DV Dugo Selo za tekuću pedagošku godinu po kojoj će se kapacitet DV Dugo Selo povećati za 2 odgojne skupine (1 jaslice + 1 vrtić) na novoj lokaciji u Ulici A. Starčevića 79 B, ukupnog kapaciteta 30 djece – 12 djece u jaslicama te 18 u vrtićkoj skupini, sve prema redovitom cjelodnevnom programu odgojno-obrazovnog rada za djecu rane i predškolske dobi. 

 

  • 11
  • 22