Odbor za financije i proračun na danas održanoj sjednici pod predsjedavanjem Stjepana Štefinovca dao je pozitivna mišljenja na prijedlog III. rebalansa proračuna Grada za 2021. godine kao i na novi proračun s projekcijama za 2023. i 2024. godinu.

Sveukupni prihodi bili su planirani u iznosu od 123, 4 mil.kuna, izvršenje je 74,2 mil. kuna, ovim III. izmjenama i dopunama proračuna smanjili su se rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 8.851.975 ili 7,17 posto. Proračun za 2022. godinu planiran je u iznosu od 112 milijuna kuna i po prvi puta podijeljen je na dva upravna odjela – društvene djelatnosti 48 milijuna kuna i gospodarstvo i financije 64 milijuna kuna. Unutar odjela za gospodarstvo i financije Grad će imati odsjek za EU fondove te već postojeći Odsjek za komunalno gospodarstvo unutar kojeg je planiran Program građenja komunalne infrastrukture u iznosu od 27 milijuna kuna i Program održavanja komunalne infrastrukture koji će raspolagati s ukupno 11 milijuna kuna. I ovom prigodom je istaknuto kako su na području grada veliki građevinski i komunalni radove u izvedbi VIOZŽ-a te vlastitim sredstvima iz zaduženja koja su uložena u izgradnju nogostupa, asfaltiranje cesta. I u novom proračunskom razdoblju naglasak će biti na ulaganja u razvoj gospodarstva te daljnju potrebnu komunalnu infrastrukturu. Kod društvenih djelatnosti akcent je na ulaganju u vrtić te korisnike proračuna. Trenutno izvršenje proračuna iznosi 75 milijuna kuna, a do kraja godine planira se 90 milijuna. „Zadnji rebalans je pokazao 123 milijuna kuna, no uvršteno je kreditno zaduženje od 18 milijuna kuna. Tim zaduženjem planirano ulaganje u izgradnju prometnice Črnovčak 10,5 milijuna kuna te ostalih 7,5 za projekt uređenja pet nogostupa. Svi ti projekti ne mogu se izvršiti u ovoj godini, već tijekom prve polovice sljedeće godine. Proračunski okvir iznosi 112 milijuna kuna, od toga porezni prihodi su planirani na razini ove godine“, rekao je pročelnik Dean Dragičević.

f2 Od EU projekata izdvojio je Domjanićevu s pješačkom i biciklističkom stazom te dovršenje KIC-a. Tu su i nogostupi u Velikoj i Maloj Ostrni, u Domobranskoj ulici, u Ulici I. Lovretića, Ivana Gorana Kovačića, Šaškovečka, 1. Savski odvojak, Rugvička u iznosu od 6 milijuna kuna. Od ostalih ulaganja navedeni su radovi na izgradnji dvorane u Dječjem vrtiću Dugo Selo 2,5 milijuna kuna; opremanje dječjih igrališta 500.000 kuna. Dodano je i uređenje igrališta kod OŠ Ivan Benković. Na natječaj idu dva vrtića - dogradnja vrtića u Lukarišću i izgradnja novog u Velikoj Ostrni. Također, kod gospodarskog razvoja osim Zone tu je i Poduzetnički inkubator koji će se prijaviti na Nacionalni plan oporavka. Poduzetnički inkubator će se izgraditi na istočnom ulazu u poduzetničku zonu Črnovčak, na 5.000 m2 zemljišta na kojem će sam objekt imati 800 m2. U tom prostoru će biti smješteno sve što je potrebno mladim poduzetnicima da bi razvili svoju poslovnu ideju, u prizemlju je previđen prostor za proizvodnju, dok su na katu planirani uredski prostori. Ideja Inkubatora je da okupi mlade poduzetnike koji pokreću startupove i početne firme. Cesta ide iz vlastitih sredstava, a ako bude mogućnosti također će se prijaviti na NPO.

S obzirom na pojačanu stanogradnju te na to da objekti nisu pokriveni ovim građevinskim zahvatom, u dogovoru s ViO ZŽ, nastojat će se na NPO prijaviti i preostale dijelove izgradnje kanalizacije i odvodnje. Za Andrilovec projektna dokumentacija je gotova dok je Prozorje u fazi projektiranja, dodala je zamjenica gradonačelnika Jasminka Kokot Bambić. Sredstva za projektiranje predviđena su u proračunu. Sve su točke prihvaćene jednoglasno, a članovi Odbora razmotrili su i prijedloge odluka o izmjeni odluka o izvršavanju proračuna za ovu te za sljedeću godinu. Točke vezane za proračun Grada su na dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća koja će se održati u četvrtak 16. prosinca.

Najava i dnevni red 7. sjednice Gradskog vijeća dostupni su OVDJE