Odbor za financije i proračun pod predsjedavanjem Stjepana Štefinovca i u nazočnosti dogradonačelnice Jasminke Kokot Bambić i voditeljice računovodstva Marice Knezić razmotrio je financijska izvješća planirana za predstojeću sjednicu Gradskog vijeća.

Prvim rebalansom planirano je povećanje proračun za gotovo 22 milijuna kuna te sada iznosi 134,6 milijuna kuna. Kako je pojasnila voditeljica računovodstva Grada Dugog Sela ovim rebalansom povećali su se rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine. Sredstva povećanja i smanjenja odnose na usklađenje prihoda i rashoda sukladno potrebama za redovan rad. Bitne promjene vidljive su u programu građenja komunalne infrastrukture, a odnose se najvećim dijelom na nerazvrstane ceste-nogostupi u Rugvičkoj ulici, Ulici I. G. Kovačića, Šaškovečkoj ulici, Ulici I. Lovretića i Velikoj Ostrni. Razlog povećanja navedenih stavaka odnosi se na nerealizirane radove u 2021. godini kao i radove viših i dodatnih radnji. Značajnije povećanje rashoda imamo i na kapitalnom projektu Kulturni centar za posjetitelje gdje jednim dijelom također radovi nisu izvršeni u 2021. godini, ali i dodatni radovi na statičkom ojačanju zgrade sukladno Zakonu o gradnji te izgradnji nastambe za zaštićenu vrstu šišmiša otkrivenih u tavanskim prostorijama objekta. Povećanje rashoda na projektu Izgradnja i opremanje biciklističkih staza u Dugom Selu odnosi se na neizvršene planirane radove u 2021. godini. Značajnije povećanje vidljivo je u stavkama investicijskog održavanja objekata, izgradnji dvorane dječjeg vrtića gdje također radovi nisu izvedeni tijekom 2021. godine. Dogradonačelnica Kokot Bambić dodala je kako u odnosu na prvi prijedlog rebalansa nema većih promjena, osim što se ovim sada planiraju sredstva za otkup zgrade nekadašnjeg Općinskog suda, sada imovine obitelji grofova Drašković. Članovi Odbora dali su na kraju pozitivno mišljenje na prijedlog rebalansa ovogodišnjeg proračuna.

 

odbor financije1 odbor financije2