________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Glavna točka sjednice Odbora za financije i proračun pod predsjedavanjem Stjepana Štefinovca bile su II. izmjene i dopune ovogodišnjeg gradskog proračuna koje se, kako je istaknuto, predlažu radi usklađivanja prihoda i rashoda. Kako je pojasnila na sjednici Odbora za financije i proračun voditeljica Odjela za računovodstvo Marica Knezić, ukupni prihodi smanjuju za 2,5% odnosno na iznos od 26.550.243 eura.

Porezni prihodi ostali su nepromijenjeni i iznose 9.225.128 eura, kao i prihodi od imovine koji iznose 294.829 eura. Ukupni rashodi poslovanja smanjeni su za iznos 681.406 eura, odnosno 2,5%. Smanjena su sredstva na tekućem projektu-otkup zgrade starog suda radi usklađenja indeksa potrošačkih cijena, a sukladno ugovoru. Značajnija povećanja iskazana su u predškolskom odgoju radi financiranja djece u privatnim vrtićima, financiranja dodatnih potreba u osnovnom školstvu povećanja izdvajanja sredstava za sufinanciranje plaća nastavnicima produženog boravka i troškova za zaštitarsku službu radi povećanja sigurnosti u okruženju školskih ustanova na području Grada, te povećanje troškova na programu kulturnih manifestacija što se odnosi na troškove manifestacija i opreme na istima. Kod korisnika Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo rashodi su smanjeni za 15,99% odnosno za 87.000 eura radi projekta energetske obnove zgrade POU Dugo Selo koji se neće realizirati tijekom 2023. godine. U Upravnom odjelu za financije i komunalno gospodarstvo smanjuju se rashodi za 1.038.408 eura odnosno 5,63%. U odsjeku za komunalno gospodarstvo smanjuju se rashodi za 146.908 eura radi usklađenja realizacije projekata. U odsjeku za održavanja komunalne infrastrukture povećavaju se troškovi za 352.531 eura na aktivnosti održavanja zelenih površina, nerazvrstanih cesta i javne rasvjete. U odsjeku za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša smanjuju se rashodi za 890.882 eura, pojasnila je Knezić. Dogradonačelnica Jasminka Kokot Bambić kratko je komentirala kako se radi o neznatnom smanjenju proračuna te je sukladno potrebno napraviti uravnoteženje prihoda i rashoda, na što su svi članovi Odbora dali pozitivno mišljenje na predloženi 2. rebalans.

Na sjednici je također razmotren prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju gradskog proračuna za razdoblje od 1. siječnja do 30. Lipnja 2023. godine, za koji je Odbor također dao pozitivno mišljenje.