Danas su članovi Odbora za zaštitu okoliša i prostorno uređenje sa zamjenikom predsjednika Zvonkom Novoselom Dolnjakom te u nazočnosti dogradonačelnice Jasminke Kokot Bambić i zamjenika pročelnika za financije i komunalno gospodarstvo Marijo Vinko.

Razmotren je prijedlog odluke o donošenju 15. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone Centar naselja Dugo Selo. Spomenute izmjene pokrenute prošle godine, koje su prošle svu zakonsku proceduru, bile su ciljane i to za dvije lokacije. Jedna na uglu Kolodvorske i Ulice J. Zorića kojoj je omogućena izgradnja dva spojena objekta, dok se na drugoj lokaciji na području bivšeg restorana Športski sada proširuje gradivi dio čestice za izgradnju proširenog objekta.  Članovi su suglasni s donošenjem prijedloga donošenje spomenutih izmjena DPU zone Centar naselja Dugo Selo.

Uz prijedlog odluke o izradi 16. izmjena i dopuna DPU zone Centar naselja Dugo Selo navedena su tri zahtjeva za promjenama. Prva dva zahtjeva su od privatne stranke ISSA VISUAL d.o.o. Zagreb. Prvim traže da im se omogući posredan pristup na građevinsku česticu (u Osječkoj ulici) i to maksimalno preko jedne susjedne čestice. Na predloženi način omogućio bi se ekonomičniji pristup do pojedinih čestica. Predmetna odredba u skladu je s Prostornim planom uređenja Grada Dugog Sela koji ne postavlja ograničenje vezano na posredni pristup do pojedinačnih čestica. Po drugoj točki izmjena i dopuna Plana predlagač traži iznimku u izgradnji zadnje etaže o onoga što propisano Prostornim planom. Intencija da se omogući investitoru odstupanje od navedenih odredbi plana prilikom izgradnje objekta, te da ne izvede uvlačenje posljednje etaže prema Osječkoj ulici. Treća izmjena je od javnog interesa – izgradnje dodatnih parkirališnih mjesta na gradskim česticama u Ulici D. Domjanića koje su Prostornim planom previđene kao zelena površina. Članovi Odbora podržat će spomenute prijedloge s primjedbom kako je potrebno zahtjeve privatnog i javnog interesa razdvojiti jer mogu jedno drugo poništavati ukoliko se jedno od zahtjeva ne podrži.