________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Na sjednici Odbora za statut i poslovnik Gradskog vijeća Grada Dugog Sela razmatrani su prijedlozi odluka i drugih općih akata o kojima će raspravljati Gradsko vijeće na svojoj 14. sjednici 15. prosinca. Sjednicu je vodila predsjednica Odbora Ivana Radaković u nazočnosti pročelnika UO za pravne poslove i društvene djelatnosti Borisa Savića.

Razmotren je tako i prijedlog Odluke o sudjelovanju roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića Dugo Selo kao i odluke vezane za gradske naknade kao što su gradski porezi, zbog usklađenja sa zakonskim odredbama jer, s obzirom na prelazak na novu valutu, davanja će biti definirana u eurima. Razmatran je i prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Ustanove Sportski centar Dugo Selo, na mjestu ravnatelja s radom nastavlja Miroslav Škrlec, a novi četverogodišnji mandat počinje mu početkom nove godine.

Također, jednoglasno je prihvaćen prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o komunalnoj naknadi. Odlukom se višestruki dobrovoljni darivatelji krvi, žene koje su dale krv 55 puta, muškarci 75 puta, oslobađaju plaćanja komunalne naknade,  isto vrijedi i za članove njihova kućanstva.

odbor statut2