________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Na danas održanoj sjednici Odbora za društvene djelatnosti i socijalnu skrb, pod predsjedavanjem Romane Pejčić, razmatrani su drugi rebalansi javnih potreba iz društvenog segmenta, a vezani za drugi rebalans proračuna.

Na programe javnih potreba u predškolskom i školskom odgoju, kulturi, sportu, socijalnoj skrbi Odbor je dao pozitivna mišljenja dana pozitivna mišljenja. Kako je navela voditeljica odsjeka za društvene djelatnosti i protokol dugoselske gradske uprave Zvjezdana Budor Klarić, u II. Izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2023. godinu sredstva se povećavaju za 150.000 eura, iznos je 4.554.491,27 eura. Povećanja se odnose na redovan rad Dječjeg vrtića Dugo Selo; dječji vrtići drugih osnivača; projekt „Vrtić u zajednici – zajednica u vrtiću“. Kod školstva za dodatne potrebe (škola u prirodi i obuka neplivača; produženi boravak u osnovnim školama, dodatni prijevoz učenika koji pohađaju izbornu nastavu…) - uređenje igrališta OŠ Josipa Zorića - nabava udžbenika i drugih materijala za učenike osnovnih škola - nabava udžbenika za učenike srednjih škola - stipendije za učenike i studente - sufinanciranje prijevoza učenika i studenata - Glazbena škola Dugo Selo.

Ukupna planirana sredstva za Program javnih potreba u kulturi u Proračunu Grada Dugog Sela za 2023. godinu iznose 973.696,00 eura. Smanjuje se iznos za energetsku obnovu POU-a jer projekt nije realiziran te Gradskoj knjižnica za 2.800 eura zbog usklađenja troškova. Povećava se stavka za manifestacije za 135.000 eura, planiranih za opremu i ostalog potrebno za kvalitetnu organizaciju.

Drugim izmjenama Programa javnih potreba u sportu povećavaju se sredstava za Zajednicu sportskih udruga za 130.000,00 eura, zbog povećanja troškova djelovanja sportskih udruga ( povećanje troškova prijevoza, najma dvorana i povećanje troškova stručnog rada)Povećanje osiguranog iznosa sredstava za Sportski centar Dugo Selo za 18.000,00 EUR-a radi sanacije krovišta od oluje. Ukupno je planirano 811.670,00 eura.

Ukupno planirana sredstva za Program javnih potreba u socijalnoj skrbi u Proračunu Grada Dugog Sela za 2023. godinu iznose 563.751,00 EUR-a. Izmjene se odnose na segment socijalne skrbi - naknade građanima i kućanstvima prema Odluci o pravima i pomoćima u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela; udruge građana i dodatne pomoći građanima; Gradsko društvo Crvenog križa; DND Dugo Selo; sredstva po programima udruga. Tu su i promjene vezane za novu odluku Potpore za novorođeno dijete od 300 eura kojom su obuhvaćene realne životne situacije. Također i dodatne pomoći u zdravstvu (Dnevni centar Stančić, Hitna medicina, ORL ambulanta); pomoći djeci predškolske i školske dobi s teškoćama u razvoju. Za pomoć mladim obiteljima i mladima za troškove stanovanja rečeno je kako se na prijašnji poziv nije javio nitko, a ići se u izmjene kako bi se osigurali adekvatni kriteriji za mogućnost dobivanja ove pomoći.

Ove točke dio su dnevnog reda sjednice Gradskog vijeća Dugog Sela koja će se održati u četvrtak 28.rujna.amš

20230927 084545