________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Problematika upravljanja grobljima na području Grada Dugo Selo bila je tema sastanka održanog u gradskoj upravi. Govorilo se o proširenju grobnih površina, upravljanju s napuštenim grobnim mjestima, pitanju Aleje branitelja, dugoročnim i kratkoročnim planovima razvoja i upravljanja te ostalim otvorenim organizacijskim i stručnim pitanjima.

Sastanak je vodio Nikola Tominac, načelnik dugoselskog SCZ,  sudjelovali su gradonačelnik Nenad Panian, njegova zamjenica Jasminka Kokot Bambić, pomoćnik pročelnika Upravnog odjela za financije i komunalno gospodarstvo Marijo Vinko, voditeljica Odsjeka za komunalno gospodarstvo u Upravnom odjelu za financije i komunalno gospodarstvo Jadranka Robić, direktor Dugoselskog komunalnog i poduzetničkog centra Tadija Penić te voditelj RJ za održavanje i čišćenje javnih površina i objekata, groblja i tržnice u DKPC Pavo Jakovljević.

Problem napuštenih grobnih mjesta

O napuštenim grobnim mjestima koji su proglašeni spomenicima kulture i značajnih povijesnih osoba potrebno je sastaviti evidenciju, to će se učiniti u suradnji s resornim institucijama. Na Starom groblju, postoji otprilike 300 napuštenih grobova. Tadija Penić naglasio je kako je broj stvarno napuštenih grobova u stvarnosti znatno manji. Potrebno je provesti postupak utvrđivanja stvarnog broja napuštenih grobova jer u grobnom očevidniku ne postoje nikakvi podaci i ne zna se tko su korisnici koji ne plaćaju grobnu naknadu te se taj problem mora riješiti. Iznio je podatke: broj ukopa tijekom 2022. godine: 184, ukupan broj ukopa tijekom 2021. godine: 196; broj prodanih grobova tijekom 2022. godine: 76; broj prodanih grobova tijekom 2022. godine: 62; prodanih grobnica do danas je 32; kazeta za urne tijekom 2022. 15.

Iznijeti su podaci o trenutno raspoloživim kapacitetima za ukapanje na Novom groblju: zemljani ukopi trenutno obavljaju u polju 11 i ima mjesta za 1 godinu ukapanja. Nakon što se popuni polje 11, do polja urni, ukapat će se u središnje polje (13) na kojem ima 92 ukopna mjesta u zemljane grobove, što može trajati oko 1,3 godine. Nakon toga eventualno se može ukapati u južni dio polja 5. Kod grobnica popunjeno je polje 7, započela je izgradnja grobnica na središnjem polju, 2/3 kojeg je predviđeno za grobnice. Prema trenutnoj dinamici taj prostor bi mogao trajati oko 6-7 godina. Inače, povećana je cijena za kupovanje grobova unaprijed no nije došlo do usporavanja prodaje jer je dugoselsko groblje još uvijek najjeftinije u okruženju.

Potreba za proširenjem groblja

Novo groblje projektno je odlično zamišljeno i Tominac želi da se ostane pri prvotnoj ideji projektanta prof. Antolića te da se spasi od devastacije. No istaknuo je kako raste potreba za proširenjem i uređenjem postojećih površina. Marijo Vinko podsjetio je na novu odluku Gradskog vijeća o izradi urbanističkog plana Novog groblja napomenuvši kako se čeka mišljenje nadležnog Ministarstva. Prihvaćen je zaključak o donošenju Urbanističkog plana uređenja groblja uz prethodnu temeljitu raspravu struke i javnosti, rok 1. listopada o.g. Na Novom groblju potrebno je, između ostalog, postaviti ploče na ulazu u groblje, izgradnja većeg središnjeg križa s prostorom za paljenje svijeća i klupama. U tu svrhu Grad je tijekom 2015. godine naručio izradu novog Idejnog rješenja Novog groblja, koje određuje položaj središnjeg križa, ali i cijeli obuhvat Novog groblja, dakle proširenje prema jugu i sjeveroistoku (prema Kozinskoj i Martinskoj ulici), te prenamjena nekih zelenih površina u grobno polje. Treba napomenuti kako parcele predviđene u prostornom planu za proširenje groblja prema jugu i sjeveroistoku još uvijek nisu otkupljene, a kod proširenja prema sjeveroistoku postoji i problem ulice Lipčica, koja razdvaja sadašnju granicu groblja od čestice na koju bi se groblje trebalo proširiti prema sjeveroistoku. S obzirom na povećane potrebe Grada predloženo je proširenje (otkup prostora) prema jugu i sjeveroistoku; uređenje mjesta za kontejnere, betonirani platoi okruženi živom ogradom, koševi; „zelena“ ograda oko cijelog groblja; postava slavina; obnova staza u redovima, ima ih oko 3 km i u dosta su lošem stanju. U proračun GDS-a se svake godine stavlja oko 13,300 eura za održavanje staza, ali se to do sada nije iskorištavalo jer nedostaje projektne dokumentacija, a postoji i problem izvedenih radova na stazama od strane korisnika grobova. DKPC i stručna služba Grada definirat će stoga uređenje staza na Starom i Novom groblju i financijska sredstva.

Rješavanje pitanja Aleje branitelja u suradnji s resornim Ministarstvom

U Aleji branitelja pravo ukopa imaju branitelji koji nemaju na korištenju grobno mjesto, ili ga nisu ustupili trećim osobama nakon donošenja Zakona o braniteljima, troškove prijevoza i ukopa snosi nadležno Ministarstvo, a polovicu troškova grobnog mjesta snosi Grad. Nikola Tominac je predložio da se u roku od dva mjeseca, s obzirom da se hrvatski branitelji koji su stradali u Domovinskom ratu smatraju povijesnim osobama, napravi popis smrtno stradalih branitelja i lokacije njihovih grobova na području Grada. Također, i da se pokloni veća pažnja održavanju zapuštenih grobova hrvatskih branitelja te da se u kontaktu s Ministarstvom hrvatskih branitelja riješi pitanje Aleje branitelja.

Projekt preuređenja Starog groblja

U pripremi je i Projekt preuređenja Starog groblja koji će sadržavati: izgradnju kosturnice, postavu česmi, uređenje platoa za spremnike za otpad, ograda oko groblja, definiranje i uređenje ulaza u groblje, sanacija središnjeg križa. Naveden je i problem „prevelikih“ nadgrobnih spomenika koji prelaze propisane dimenzije te će se provoditi jači nadzor, a gradonačelnik Panian predložio je da se raspravi o Odluci o grobljima kako bi se regulirao vanjski izgled grobnih mjesta. O ovoj važnoj temi bit će još sastanaka, sve kako bi se došlo do adekvatnih i kvalitetnih rješenja.amš