________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Odbor za Statut i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Dugog Sela, pod predsjedavanjem Ivane Radaković, nije imao primjedbi na prijedloge Pročišćenog teksta Urbanističkog plana uređenja Osnovna škola Dugo Selo – Zorićeva te Pročišćenog teksta Odluke o osnivanju Poduzetničke zone Črnovčak i Poduzetničke zone Puhovec.

Kod potonjeg zamjenik pročelnika odjela za komunalnu infrastrukturu Marijo Vinko napomenuio je kako se zbog promjena na terenu ispravlja dio teksta vezano za čestice koje ulaze u obuhvat PZ-a, a dogodile su se i značajne promjene kod parcelacije i izgradnje prometne infrastrukture. Na oba prijedloga Odbor e dao pozitivne mišljenje i te će točke biti dio dnevnog reda predstojeće sjednice Gradskog vijeća.

1