Sa ciljem smanjenja i kontrole populacije pasa te kako bi pomogla gradovima i općinama sa svog područja u troškovima provedbe Zakona o zaštiti životinja, Zagrebačka županija dodijelila im je 100 tisuća kuna. Navedena sredstva utrošit će se na veterinarske usluge označavanja pasa mikročipom te sterilizaciju kujica u 2022. godini.

 

Na javni poziv, koji je bio otvoren od 28. ožujka do 15. travnja ove godine, od ukupno 34 javilo se 20 JLS-ova s područja Zagrebačke županije, odnosno 8 gradova i 12 općina. Među gradovima najveći iznos dobila je Velika Gorica – 20.000,00 kuna, a od općina Brdovec – 3.761,00 kuna.

R.

br.

Naziv podnositelja prijave

Odobreni iznos (kn)

1

OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ

3.340

2

GRAD ZAPREŠIĆ

6.633

3

GRAD VRBOVEC

5.512

4

GRAD SV. I. ZELINA

7.240

5

GRAD JASTREBARSKO

5.839

6

OPĆINA JAKOVLJE

1.216

7

GRAD DUGO SELO

6.306

8

OPĆINA KRIŽ

2.803

9

GRAD SVETA NEDELJA

8.968

10

OPĆINA BEDENICA

679

11

GRAD VELIKA GORICA

20.000

12

OPĆINA ORLE

1.846

13

GRAD SAMOBOR

13.241

14

OPĆINA BISTRA

4.181

15

OPĆINA STUPNIK

1.986

16

OPĆINA GRADEC

1.472

17

OPĆINA MARIJA GORICA

1.472

18

OPĆINA BRDOVEC

3.761

19

OPĆINA LUKA

608

20

OPĆINA PUŠĆA

2.897

UKUPNO:

100.000

Ova sredstva na raspolaganju su svim žiteljima ovih 20 gradova i općina Zagrebačke županije koji imaju nečipiranog psa ili nesteriliziranu kujicu, a za sufinanciranje tih postupaka mogu se obratiti svojim gradovima i općinama do 31. listopada 2022. godine ili do utroška sredstava.

Inače, kod raspodjele županijskih sredstava presudno je bilo koliko pasa je na području JLS-a registrirano u Upisniku (Lyscanu) u 2021. godini, jesu li donijeli Odluku o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama, imaju li ugovor ili neki drugi akt o sakupljanju i zbrinjavanju napuštenih ili izgubljenih životinja, odnosno imaju li u svom proračunu osigurana financijska sredstva za provedbu Zakona o zaštiti životinja.

Zagrebačka županija financira provedbu ovog programa od 2019. godine te je za tu svrhu do sada utrošeno 577.496,00 kuna.

Provedbom ovih mjera, sterilizacije i mikročipiranja, smanjuje se i kontrolira populacija napuštenih pasa te pomaže gradovima i općinama s područja Zagrebačke županije u troškovima provedbe Zakona o zaštiti životinja. Također, smanjeni broj napuštenih pasa smanjuje vjerojatnost od širenja bolesti, napada na ljude i druge životinje te izazivanja materijalne štete i nesreća u prometu.