________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

U tijeku je Poziv „Izgradnja i opremanje centara za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge)“ kojeg je nedavno objavilo Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike te osiguralo bespovratna sredstva u iznosu od 370 milijuna kuna. Pozivu se mogu odazvati JLS, najkasnije do 22. ožujka sljedeće godine do kada je utvrđen rok.  

 

Svrha poziva je poboljšanje dostupnosti integrirane cjelovite skrbi za starije osobe unapređenjem infrastrukture za pružanje socijalnih usluga za starije osobe. Unaprjeđenje infrastrukture postići će se putem izgradnje i rekonstrukcije/dogradnje postojeće infrastrukture, uz adekvatno opremanje, a kako bi se nakon uspostave centara za starije osobe korisnicima pružile kvalitetne i pravovremeno dostupne usluge socijalne skrbi. Centri za starije osobe osigurat će nove dodatne kapacitete za smještaj starijih osoba koje su potpuno funkcionalno ovisne o pomoći druge osobe i čije se potrebe ne mogu zadovoljiti na razini kuće ili lokalne zajednice. Također će se u Centrima osigurati pružanje izvaninstitucijskih usluga u zajednici, a kojima je svrha omogućiti što duži ostanak starije osobe u svome domu.

Više informacija o pozivu može se pronaći OVDJE