Juraj Šlat rođen je 2. lipnja 1924. u Generalskom Stolu.

Rođen u seljačkoj obitelji, nakon osnovne škole gimnaziju je završio u Karlovcu. Upisuje Prirodoslovni fakultet u Zagrebu, ali zbog novčanih teškoća na 3. godini studiranja odlazi u Sv. Ivan Žabno raditi kao nastavnik povijesti i zemljopisa. Idućih godina radi u Virovitici, Našicama, Đurđenovcu i napokon 1956. u selu Koška kod Našica. God. 1962. dolazi raditi u školu u Oborovu, a 1964. već je direktor škole u Rugvici. Diplomirao je za nastavnika povijesti i zemljopisa 1966. na Pedagoškoj akademiji u Zagrebu. Znatno je unaprijedio rad škole surađujući

s mnogim kulturnim i društveno-političkim ustanovama. U njegovo vrijeme 1969. Započinje nastava u tada novoj školskoj zgradi. Iste godine nakon ukidanja škola u Sopu, Nartu Savskom i Oborovu škola u Rugvica postaje jedina škola na rugvičkom području. Umro je u Rugvici 16. listopada 1977. godine.