Nakon jučerašnjeg objavljivanja intervjua s Lidijom Ivanić o novom sustavu prikupljanja i naplate otpada na području Grada Dugog Sela, iz Dugoselskog komunalno i poduzetničkog centra primili smo dodatna pojašnjenja o nužnostima uvođenja i funkcioniranju novog sustava.

 

Kritike, da je intervju dala voditeljica računovodstva, kaže se u priopćenju, neutemeljene su jer je direktor tvrtke, nažalost, odsutan zbog bolovanja, a svi stavovi izrečeni u intervjuu su službeni stavovi tvrtke.

Što se pak tiče nužnosti uvođenja novog sustava ono, ističe se dalje u priopćenju, je zakonska obveza koja proizlazi iz Zakona o održivom gospodarenju otpadom koji je donijet još 2013. godine te Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom iz 2017. godine. Temeljem navedenoga Gradsko vijeće Grada Dugog Sela je 2018. godine donijelo odluku o uvođenju novoga sustava te je on transparentan i od tada na uvidu javnosti. Štoviše, primjena sustava je već tri puta do sada odgađana zbog rješavanja različitih preduveta koji tada nisu bili zadovoljeni, a 1. srpnja bio je krajnji rok za njegovo uvođenje.

Novi sustav je postavljen temeljem provedene analize i iskustava DKPC-a na terenu s prikupljanjem otpada i od građana traži podizanje svijesti o važnosti očuvanju okoliša, ali i aktivno sudjelovanje u provedbi zaštite okoliša, a to je prvenstveno nužnost odvajanja otpada. Riječ je o višoj razini sustava odvajanja jer se je i po starom sustavu otpad djelomično odvajao, a glavna novost u ovom sustavu je odvajanje miješanog i bio otpada. Upravo kriterij provedenog postotka odvojenosti pojedinih vrsta otpada služi kao mjerilo uspješnosti sustava i predviđene su financijske sankcije za one jedinice lokalne samouprave gdje se taj kriterij ne poštuje. Štoviše i sam Grad Dugo Selo morao je već u nekoliko navrata platiti tzv. „poticajnu naknadu“ nadležnom fondu zbog nepostizanja predviđenih stopa razdvajanja komunalnog otpada.

U priopćenju se ističe i da nije riječ o podizanju cijena jer se novi sustav obračunava na sasvim drugim osnovama i složeniji je od staroga. Također, netočne su tvrdnje da se po novom sustavu odvozi manje otpada nego ranije. Štoviše, do sada je, prosječno, iz kućanstva odvoženo 480 litara otpada mjesečno (4 kante x jedan odvoz tjedno), a u skoroj budućnosti, kada budu podijeljene kante za papir i plastiku, kapacitet će biti udvostručen (2 odvoza x 120 litara miješanog otpada, 4 odvoza x 80 litara bio otpada, te po jedno odvoženje kanti za plastiku i papir x 240 litara).

Štoviše, građanima koji žive u obiteljskim kućama, omogućeno je kompostiranje bio otpada i od njih se nije tražilo da uzmu smeđu – kantu za bio otpad. Kante je do sada uzelo svega 265 domaćinstava. Sve stambene zgrade s više stanara dobile su spremnike i za bio otpad.

Kante, zapremnine 240 litara, (žuta i plava) za plastiku i papir, sva će domaćinstva dobiti u nekoliko narednih mjeseci jer ih nadležni Fond još uvijek nije prebacio u vlasništvo Grada, premda se iste već fizički nalaze u reciklažnom dvorištu u Andrilovcu. No i taj dio sustava funkcionira jer građani, do primanja kanti, plastiku i papir i dalje odlažu u vreće koje dobivaju na kućne adrese. Treba dodati i da je, radi dodatnog pojednostavljenja, dan odvoza pojedine vrste otpada po kvartovima ostao isti kao i do sada.

Očekivali smo, kažu iz DKPC-a da će s uvođenjem novog sustava biti početnog nesnalaženja pa i nezadovoljstava od strane građana, iako su svi građani detaljno obavješteni o novom sustavu putem letaka koji pojašnjavaju sve o tom sustavu. Stoga, zaključuje se na kraju priopćenja, očekujemo da će se građani ubrzo naviknuti na novi sustav prikupljanja otpada i uvidjeti kako je on korak naprijed u odnosu na dosadašnji.