________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Iz Policijske postaje Dugo Selo pozivaju vozače na maksimalan oprez kod prelaska preko pružnih prijelaza, na dionici od Dugog Sela prema Vrbovcu. Naime zbog kvara ne spuštaju se branici /rampe/ ne radi zvučna ni svjetlosna signalizacija. Vlakovi kod nailaska na prijelaze se zaustavljaju i daju zvučno upozorenje. Stoga, kod prelazaka preko pruge vozite uz maksimalan oprez.
Podsjećamo, uslijed kvara na uređaju automatskog pružnog bloka između kolodvora Dugo Selo – Vrbovec došlo je i do kvara na uređajima za osiguranje željezničko-cestovnih prijelaza na dionici Dugo Selo - Vrbovec. Iz navedenog razloga željezničko-cestovni prijelazi ne rade.