Odbor za komunalne djelatnosti razmotrio je na jučerašnjoj sjednici predložene druge rebalanse programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu kao i programa održavanja komunalne infrastrukture za ovu godinu, a kojima će na svojoj sjednici raspravljati Gradsko vijeće na sutrašnjoj sjednici.

Sjednica je održana pod predsjedavanjem Zvonka Novosela Dolnjaka u nazočnosti dogradonačelnice Jasminke Kokot Bambić i pročelnik za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo Marija Vinka. Pročelnik je uvodno obrazložio kako je Program građenja potrebno uskladiti kako bi se sredstva za projekte koji se nisu mogli ostvariti ili za koje je donijeta odluka da se realiziraju u kasnijem razdoblju te projekte koji su realizirani u manjem obimu, utroše za projekte za koje je potrebno osigurati dodatna sredstva kao i da se realiziraju projekti za koje se kao izvor financiranja predviđa zaduživanje. Rebalansom ukupna sredstva predlaže se povećanje sa 27.143.462 kune na 39.193.800 kuna. Program se povećava za 12.050.337 kuna koje se planiraju iz zaduženja, a radi realizacije projekata: izgradnja nogostupa i prometnice prema Poduzetničkoj zoni Črnovčak. Vezano uz izgradnju nogostupa, a na pitanje članice Odbora Vesne Smokrović, pročelnik je naveo kako se za spomenuti projekt ponovo radi lokacijska dozvola kako bi izgradnja nogostupa krenula sljedeće godine, dok se sanacija prometnice izvodi prema glavnom projektu. Voditelj Odsjeka za komunalno i stambeno gospodarstvo Davor Miljanović nadovezujući se na trenutnu situaciju s Domobranskom ulicom navodi kako rekonstrukcija vodovodne mreže riješena, dok je još preostalo napraviti nekoliko priključaka na plinovodu i kanalizacijsku mrežu. Prometnica će uskoro biti asfaltirana u širini 6 metara od Elektre do Martin Brega, najavljuje Miljanović. Članica Smokrović predložila je s obzirom da je ista ulica u nadležnosti države da se iznađu sredstva iz drugih izvora, izvan gradskog proračuna. Članovi Odbora većinom glasova dali su pozitivno mišljenje na predložen rebalans programa građenja.

Drugim rebalansom programa održavanja komunalne infrastrukture ukupan sredstva povećavaju se za 88.000 kuna, s 11.577.800 na 11.665.800 kuna. S obzirom da nema bitnijih razlika po stavkama (osim povećanja sredstava za nerazvrstane ceste te za utrošak električne energije za javnu rasvjetu) Odbor je da pozitivno mišljenje na predloženi rebalans. Na kraju članovi Odbora Smiljan Dokić i Vesna Smokrović predložili rješavanje nogostupa u Školskoj ulici i Ferenčakovoj iznad Srednje škole Dugo Selo te postavljenje ležećih uspornika u Ulici 30. svibnja, Hrvatskih branitelja te u Oborovskoj ulici.