„Najvažniji povod pristupanju prvih izmjena i dopuna gradskog proračuna za ovu godinu je apliciranje na dražbi za zemljište ukupne vrijednosti gotovo 5 milijuna kuna, a ponedjeljak 12. srpnja, zadnji je dan dražbe, stoga se pristupa žurnim izmjenama“, pojasnio je na samom početku sjednice Odbora za financije i proračun pročelnik za gospodarstvo i financije Dean Dragičević.

Dodao je kako je intencija kupnje zemljišta tvrtke u stečaju TLOS kako bi se na istom izgradio intermodalni terminal te novi objekti žurnih i sigurnosnih službi: policijske postaje, hitne medicinske skrbi, javne vatrogasne postrojbe i civilne zaštite.

Iz prijedloga rebalansa vidljivo je kako su ukupni prihodi za 2021. godinu planirani u iznosu od 121.392.800 kuna, dok se izmjenama oni smanjuju na 111.241.350 kuna. Prvih šest mjeseci ove godine ostvareni prihodi u iznosu od 39.816.669 kuna. Od toga prihodi od poreza i prireza na dohodak iznose 23.967.414 kuna, prihod od komunalne naknade iznosi 3.703.002 kune, a ostvareni prihod od komunalnog doprinosa iznosi ukupno 1.940.179 kuna, te prihodi ostalih izvora 6.055.410 kuna. Predsjednik Odbora Stjepan Štefinovec istaknuo je važnost što žurnijeg donošenja proračuna s naglaskom kako će značajniji, drugi, rebalans biti predložen u rujnu, a koji će ujedno postaviti okvir za proračun sljedeće godine. Svi članovi Odbora suglasni su s prijedlogom 1. izmjena i dopuna gradskog proračuna te je siti proslijeđen na razmatranje i usvajanje Gradskom vijeću Grada Dugog Sela.  I.G.O.