Prije sjednice Gradskog vijeća planirane ovog petka, 9. srpnja, Odbor za komunalne djelatnosti pod predsjedavanjem Zvonka Novosela Dolnjaka razmotrio je i raspravio o predloženim prvim izmjenama i dopunama programa građenja komunalne infrastrukture te programa održavanja komunalne infrastrukture za ovu godinu.

Sjednici uz članove Odbor prisustvovali su predsjednik Gradskog vijeća Grada Dugog Sela Siniša Kljajić, gradonačelnika Nenad Panian, njegova zamjenica Jasminka Kokot Bambić i pročelnik Marijo Vinko. Kako je pojasnio pročelnik vezano uz rebalans programa građenja ukupna sredstva se umanjuju za 5.738.650 kuna te iznose 27.143.462 kune, istaknuvši stavke koje se mijenjaju. Između ostalog radi se o projektu izgradnje obilaznice kroz Poduzetničku zonu koja se s 8,3 milijuna smanjuje na 5,9 milijuna kuna s obzirom da je „bilo nemoguće predvidjeti koliki će se ukupno utrošiti sredstava“. Povećavaju se sredstva za realizaciju semafora u ulici A. i B. Božikovića sa 336.000 na 350.000 kuna, zatim za projektnu dokumentaciju za realizaciju Poveznice nadvožnjaka Velika Ostrna s 35.500 kuna na 48.750 kuna, te za cestu uz prugu do Poduzetničke zone Črnovčak s 90.000 na 112.000 kuna. Umanjuju se sredstva za uređenje Ulice D. Domjanića s parkiralištima, nogostupom i biciklističkom stazom te se umanjuju sredstva za izgradnju nogostupa u Domobranskoj ulici s 1,7 milijun na 232.000 kuna. Kao nova stavka planiran je intermodalni terminal kod željezničkog kolodvora Dugo Selo s planiranim iznosom od gotovo 4,6 milijuna kuna, za koji je član Odbora Krešimir Šantić zatražio pojašnjenje.

„Radi se o iznosu potrebnom za javljanje na dražbu te za kupnju građevinskog zemljišta tvrtke u stečaju TLOS. Na istom zemljištu planirano je parkiralište koje će biti dio, odnosno pilot projekt puno većeg projekta integriranog javnog prometa grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije“ pojasnio je pročelnik Vinko, dok je gradonačelnik dodao kako bi se time sada riješilo parkiranje uz željeznički kolodvor te ukoliko se realizira izgradnja ulica na području sajmišta omogućilo bi se dodatnih 200 parkirališnih mjesta.

Članica Odbora Vesna Smokrović podsjetila je na „određena obećanja dana uz rokove završetka Domobranske ulice, a koja se nisu izvršila“, na što je gradonačelnik ponovio da se radi o obećanjima izvođača radova te kako su isti predvidjeli završetak radova početkom ljeta. Isto tako Domobranska je županijska cesta te je pod ingerencijom ŽUC-a, a prva etapa asfaltiranja kreće po završetku radova na odvodnji, te plinovodu i vodovodu, kazao je između ostalog gradonačelnik.

Prema rebalansu program održavanja komunalne infrastrukture smanjuje za 180.000 kuna, odnosno na 11.577.800 kuna ukupno. Prema istom rebalansu povećana su sredstva za uređenje Domobranske ulice za 500.000 kuna. Planirano je 100.000 kuna utrošiti za postavljenje ograde na dječjem igralištu Puhovo, zaštitnih mreža na golove na RC Puhovo i na dječjem igralištu Lukarišće. Povećavaju se sredstva za održavanje staza na Novom groblju, za održavanje dječjih igrališta, parkovne klupe, te prolongira uređenje Crkve sv. Križa u Lukarišću (350.000 kuna), uređenje Pastoralnog centra u Dugom Selu (350.000 kuna) i uređenje Misijske kuće u Prozorju (250.000 kuna). Članovi Odbora većinom glasova usvojili su predložene rebalanse programa te su isti upućeni na usvajanje Gradskom vijeću. Na kraju Smokrović je komentirala kako građani nisu dovoljno informirani o novim promjenama vezanim uz odvoz otpada od 1. srpnja, dok je član Šantić predložio da se na web stranici Grada nastoji ažurirati hodogram projekata koji se realiziraju na području grada, primjerice projekt izgradnje odvodnje.

I.G.O.