Temeljem provedenog upravnog nadzora Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike utvrđeno je donošenje nove odluke o socijalnoj skrbi, koju je danas razmotrio Odbor za Statut i Poslovnik pod predsjedavanjem Borisa Savića, te u nazočnosti dogradonačelnice Jasminke Kokot Bambić i pročelnika za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika Mladena Šestana.

U odnosu na važeću odluku prijedlogom nove odluke uvode se dva nova prava odnosno pomoći u sustavu socijalne skrbi – pravo na sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom i jednokratna novčana pomoć umirovljenicima u povodu blagdana Božića i Uskrsa, pojasnio je pročelnik, s time da su odlukom zadržana postojeća razina prava i pomoći sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi. Odbor nema prigovor na predloženu odluku te ju prosljeđuje Gradskom vijeću na usvajanje.

I.G.O.